Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2012

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
246-2012 Συντελεστής ΤΑΠ για το 2013.pdf 106k
247-2012 Δικαίωμα βοσκής για το 2013.pdf 108k
248-2012 Tέλος στάθμευσης στην Πλ. Συντάγματος για το 2013.pdf 84k
249-2012 Τέλος ελεγχόμενης στάθμευσης για το 2013.pdf 125k
250-2012 Τέλη και δικαιώματα στα Κοιμητήρια Κοζάνης για το 2013.pdf 105k
251-2012 Ειδικό τέλος στάθμευσης για έργα σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης για το 2013.pdf 105k
252-2012 Επιβολή τέλους χρήσης βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς λυμάτων βόθρων για το 2013.pdf 105k
253-2012 Τέλος αυθαίρετης καλλιέργειας για το 2013.pdf 103k
254-2012 Κατακύρωση για τη μίσθωση ακινήτου της Πολεοδομίας.pdf 123k
255-2012 Εισηγητική έκθεση γ΄ τριμήνου 2012 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.pdf 214k
256-2012 Νέα Κατακύρωση του έργου Βελτίωση προσβασιμότητας στις επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως Κοζάνης.pdf 149k
257-2012 Ορισμός ημερομηνίας της 3ης δημοπρασίας του έργου Εσωτερική οδοποιία νέου οικισμού Κλείτου Β΄φάση.pdf 119k
258-2012 Αποδοχή δωρεάς ενός εκτυπωτή στην Τοπική Κοινότητα Καλαμιάς.pdf 105k
259-2012 Απόδοση λογαριασμού από τον Μανθούλη Κωνσταντίνο για την 198-2012 αποφ Οικον. Επιτρ..pdf 105k
260-2012 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής στον Μανθούλη Κωνσταντίνο του Γεωργίου.pdf 109k
261-2012 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής βοηθήματος πρώτων κοινωνικών βοηθειών στην Ιακωβίδου Πελαγία.pdf 107k
262-2012 Απόδοση λογαριασμού από την Ιακωβίδου Πελαγία για την 216-2012 αποφ Οικον. Επιτρ..pdf 105k
263-2012 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου 2012 στην Ιακωβίδου Πελαγία.pdf 110k
264-2012 Αποζημίωση επικειμένων Παρχαρίδη Αγάπιου του Ιωάννη.pdf 100k
265-2012 Απόρριψη ένστασης της Χ. Χατζηνικολάου για τις δράσεις δημοσιότητας και ευασθητοποίησης κοινού.pdf 113k