Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2012

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
042-2012 Απευθείας ανάθεση για καθαρισμό Τοπικής Κοινότητας Πρωτοχωρίου.pdf 97k
043-2012 Απευθείας ανάθεση για καθαρισμό Τοπικής Κοινότητας Ροδιανής.pdf 98k
044-2012 Απευθείας ανάθεση για καθαρισμό Τοπικής Κοινότητας Ρυακίου.pdf 98k
045-2012 Απευθείας ανάθεση για καθαρισμό Τοπικής Κοινότητας Σιδερών.pdf 98k
046-2012 Απευθείας ανάθεση για καθαρισμό Τοπικής Κοινότητας Σκήτης.pdf 100k
047-2012 Απευθείας ανάθεση για καθαρισμό Τοπικής Κοινότητας Τετραλόφου.pdf 98k
048-2012 Απευθείας ανάθεση για καθαρισμό Τοπικής Κοινότητας Χαραυγής.pdf 98k
049-2012 Απευθείας ανάθεση για καθαρισμό Τοπικής Κοινότητας Αγίου Χαραλάμπους.pdf 98k
050-2012 Απευθείας ανάθεση για καθαρισμό Τοπικής Κοινότητας Αμυγδαλέας.pdf 98k
051-2012 Απευθείας ανάθεση για καθαρισμό Τοπικής Κοινότητας Ανθοτόπου.pdf 97k
052-2012 Απευθείας ανάθεση για καθαρισμό Τοπικής Κοινότητας Αργίλου.pdf 98k
053-2012 Απευθείας ανάθεση για καθαρισμό Τοπικής Κοινότητας Βοσκοχωρίου.pdf 97k
054-2012 Απευθείας ανάθεση για καθαρισμό Τοπικής Κοινότητας Κερασέας.pdf 98k
055-2012 Απευθείας ανάθεση για καθαρισμό Τοπικής Κοινότητας Κοντοβουνίου.pdf 98k
056-2012 Απευθείας ανάθεση για καθαρισμό Τοπικής Κοινότητας Κτενίου.pdf 98k
057-2012 Απευθείας ανάθεση για καθαρισμό Τοπικής Κοινότητας Λιβερών.pdf 98k
058-2012 Απευθείας ανάθεση για καθαρισμό Τοπικής Κοινότητας Λυγερής.pdf 98k
059-2012 Απευθείας ανάθεση για καθαρισμό Τοπικής Κοινότητας Μηλέας.pdf 98k
060-2012 Απευθείας ανάθεση για καθαρισμό Τοπικής Κοινότητας Νέας Νικόπολης.pdf 97k
061-2012 Απευθείας ανάθεση για καθαρισμό Τοπικής Κοινότητας Οινόης.pdf 97k