Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2012

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
062-2012 Απευθείας ανάθεση για καθαρισμό Τοπικής Κοινότητας Πτελέας.pdf 97k
063-2012 Απευθείας ανάθεση για καθαρισμό Τοπικής Κοινότητας Ρυμνίου.pdf 98k
064-2012 Απευθείας ανάθεση για καθαρισμό Τοπικής Κοινότητας Σπάρτου.pdf 98k
065-2012 Απευθείας ανάθεση για καθαρισμό Τοπικής Κοινότητας Χρωμίου.pdf 98k
066-2012 Έγκριση πρακτικού για τη Μεταφορά Μαθητών.pdf 287k
067-2012 Όροι για τις Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στις επεκτάσεις του Δήμου Κοζάνης.pdf 283k
068-2012 Έγκριση πρακτικού προμήθειας υγρών καυσίμων και παραπομπή στο Δ.Σ.pdf 116k
069-2012 Ορισμός και παράσταση Γκέκα Ελένης για Παπαγεωργίου Ιωάννη.pdf 95k
070-2012 Κατακύρωση του έργου Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων ΔΔ Μαυροδενδρίου.pdf 127k
071-2012 Διεκδίκηση ληξιπρόθεσμαων οφειλών από μισθώματα ακινήτων.pdf 104k
072-2012 Κατακύρωση για τη Μίσθωση απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης.pdf 114k
073-2012 Συγκρότηση Επιτροπών ΕΚΠΟΤΑ για το 2012.pdf 135k
074-2012 Όροι για την προμήθεια γάλακτος για το έτος 2012.pdf 183k
075-2012 Όροι για την προμήθεια ελαστικών επίσωτρων για το έτος 2012.pdf 222k
076-2012 Όροι για μίσθωση μηχανημάτων και φορτηγών αυτοκινήτων 2012.pdf 125k
077-2012 Απευθείας ανάθεση στον Σταμουλά Κωνσταντίνο για συντήρηση Ωρολογίου.pdf 104k
078-2012 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής στον Βλάχο Σωτήριο του Κωνσταντίνου.pdf 108k
079-2012 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής στον Μανθούλη Κωνσταντίνο του Γεωργίου.pdf 108k
080-2012 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής βοηθήματος πρώτων κοινωνικών βοηθειών στην Ιακωβίδου Πελαγία.pdf 105k
081-2012 Ορισμός της Στανέλα Άννας για τη γραμματειακή υποστήριξη των Κληροδοτημάτων.pdf 96k