Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2012

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
082-2012 Ορισμός του Γιαννακόπουλου Χρήστου για τη γραμματειακή υποστήριξη του Κληροδοτήματος ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ.pdf 92k
083-2012 Έγκριση χορήγησης τρίμηνων αποδοχών στον Χαλβατζή - Βλάχο Νικόλαο.pdf 100k
084-2012 Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 118k
085-2012 Κατακύρωση του έργου Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων περιοχής Ηπειρώτικα.pdf 131k
086-2012 Όροι για την προμήθεια λαμπτήρων για το 2012.pdf 255k
087-2012 Όροι για την προμήθεια αναλώσιμων ηλεκτρολογικών για το 2012.pdf 286k
088-2012 Όροι για την Κατασκευή Βιοκλιματικού Σχολικού Συγκροτήματος στη ΖΕΠ.pdf 253k
089-2012 Διαπραγμάτευση για τα Τρόφιμα των Παιδικών Σταθμών του Δήμου για το 2012.pdf 121k
090-2012 Έγκριση γενόμενων δαπανών.pdf 119k
091-2012 Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης δέσμευσης πιστώσεων.pdf 122k
092-2012 Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 109k
093-2012 Αποζημίωση από προσκύρωση Ιωάννας Σιμιτσής - Στέλλα Ζιάγκα.pdf 106k
094-2012 Κατακύρωση του έργου Βελτίωση προσβασιμότητας στις επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως Κοζάνης.pdf 126k
095-2012 Συγκρότηση Επιτροπής ΠΔ 28-1980 για το 2012.pdf 120k
096-2012 Άσκηση ή μη έφεσης κατά υπόθεσης Δήμου Ελίμειας.pdf 101k
097-2012 Κατακύρωση του έργου Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στη ΖΕΠ.pdf 127k
098-2012 Όροι για το κλάδεμα υψηλών & επικίνδυνων δέδνρων.pdf 169k
099-2012 Δωρεάν παραχώρηση ενός χλοοκοπτικού ελκυστήρα στο ΝΠΔΔ Οργ. Αθλητ. Πολιτ. Παιδείας & Νεολαίας.pdf 108k
100-2012 Εξουσιοδότηση Νομικών για υπόθεση Σαντετσίδη.pdf 98k
101-2012 Απόδοση λογαριασμού από την Ιακωβίδου Πελαγία για την 80-2012 αποφ Οικον. Επιτρ..pdf 102k