Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2012

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
102-2012 Απόδοση λογαριασμού από την Ιακωβίδου Πελαγία για την 18-2012 αποφ Οικον. Επιτρ..pdf 102k
103-2012 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Ιαν.-Φεβρ 2012 στην Ιακωβίδου Πελαγία.pdf 106k
104-2012 Κατακύρωση του έργου αναπλάσεις Κ.Χ στις επεκτάσεις του Δήμου Κοζάνης.pdf 151k
105-2012 Κατακύρωση μίσθωσης μηχανημάτων για το 2012.pdf 180k
106-2012 Τροποποίηση της 6-2012 αποφ περί Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμών για μεγάλα έργα για το 2012.pdf 112k
107-2012 Όροι για το Κοινοτικό Αναψυκτήριο στο Χρώμιο.pdf 135k
108-2012 Τροποποίηση της 260-2011 για την Προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου (Εξοπλισμός Καθαριότητας).pdf 222k
109-2012 Όροι για την προμήθεια υλικών συντήρησης πρασίνου για το 2012.pdf 215k
110-2012 Όροι για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για το 2012.pdf 198k
111-2012 Tροποποίηση της 265-2011 απόφ και Καθορισμός όρων για το Κληροδότημα ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ.pdf 125k
112-2012 Έγκριση χορήγησης τρίμηνων αποδοχών στον Τσιανάκα Στέφανο του Ευαγγέλου.pdf 100k
113-2012 Έγκριση γενόμενων δαπανών.pdf 132k
114-2012 Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 140k
115-2012 Αποζημίωση από προσκύρωση Βασιλικής, Μαλαματής και Θεοδώρου Μωραϊτη.pdf 107k
116-2012 Όροι για την προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών για το 2012.pdf 204k
117-2012 Όροι για το πανηγύρι Δρεπάνου ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ.pdf 125k
118-2012 Κατακύρωση το πανηγύρι του Δρεπάνου ΛοΥΝΑ ΠΑΡΚ.pdf 107k
119-2012 Κατακύρωση για τη Μίσθωση αναψυκτηρίου στο Χρώμιο.pdf 106k
120-2012 Αποδοχή δωρεάς ιατρικών εργαλείων στην Τοπική Κοινότητα Καλαμιάς.pdf 98k
121-2012 Όροι για ασφαλιστικά συμβόλαια για το 2012.pdf 103k