Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
001-2011 Εκλογή αντιπροέδρου για τη διετία 2011-2012.pdf 93k
002-2011 Όροι για την προμήθεια εξοπλισμού Καθαριότητας.pdf 237k
003-2011 Όροι για την προμήθεια εξοπλισμού Ανακύκλωσης.pdf 234k
004-2011 Όροι για την προμήθεια υγρών καυσίμων 2011.pdf 221k
005-2011 Όροι για την προμήθεια Ελαιολιπαντικών για το 2011.pdf 213k
006-2011 Όροι για μίσθωση εσκαπτικών μηχανημάτων και φορτηγών αυτοκινήτων 2011.pdf 131k
007-2011 Αποδοχή δωρεάς του ΟΤ 19 από τη ΔΕΠΕΠΟΚ ΑΕ.pdf 93k
009-2011 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το 2011 που προορίζονται για κατοικία ή άσκηση επαγγέλματος..pdf 114k
011-2011 Τέλος χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών & λοιπών κοινόχρηστων χώρων και του υπεδάφους αυτού για το 2011.pdf 148k
012-2011 Τέλος διαφήμισης για το 2011(1).pdf 133k
012-2011 Τέλος διαφήμισης για το 2011.pdf 133k
013-2011 Δικαίωμα διάθεσης και μεταφοράς ύδατος με δημοτικά βυτιοφόρα αυτοκίνητα για το 2011.pdf 112k
014-2011 Συντελεστής ΤΑΠ για το 2011.pdf 107k
015-2011 Δικαίωμα βοσκής για το 2011.pdf 111k
016-2011 Αποζημίωση από προσκύρωση Δέσποινα, Γεωργία, Εθυμία Χατζηαναστασίου.pdf 105k
017-2011 Τροποποίηση της 340-2010 απόφασης Δ.Ε από προσκύρωση Κουζιάκης Ευαγγελίας του Κωνσταντίνου.pdf 108k
018-2011 Αποζημίωση από προσκύρωση Ιωάννας Διάφα - Μαυροπούλου του Σάββα.pdf 101k
019-2011 Όροι για την προμήθεια γάλακτος 2011.pdf 165k
020-2011 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το 2011.pdf 165k
021-2011 Επιβολή τέλους στάθμευσης στην Πλ. Συντάγματος και στο ΣΒΟΧ για το 2011.pdf 120k