Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Υποφάκελοι
Όνομα # εγγράφων # φακέλων
2017 (B) 59 0
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
001-2017 Σύνταξη Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. έτους 2017.pdf 501k
002-2017 1η Έγκριση εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2016 στην Ιακωβίδου Πελαγία.pdf 234k
003-2017 Όροι για τη μίσθωση ακινήτου για τον Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών.pdf 229k
004-2017 Κατακύρωση και διαπραγμάτευση για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπισμού.pdf 270k
005-2017 Άσκηση έφεσης κατά της εταιρίας ΝΙΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ.pdf 195k
006-2017 Όροι για την εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας τύπου κλωβου σε σχολικά κτίρια.pdf 444k
007-2017 Όροι για διαμόρφωση οδού Ιπποκράτους Δήμου Κοζάνης.pdf 532k
008-2017 Όροι για τη δημιουργία παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Κλείτους του Δήμου Κοζάνης.pdf 511k
010-2017 Κατακύρωση και διαπραγμάτευση για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση Δήμου και ΔΕΥΑΚ (GIS) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf 329k
010-2017 Κατακύρωση και διαπραγμάτευση για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση Δήμου και ΔΕΥΑΚ (GIS).pdf 329k
011-2017 Ανατροπές ανακλήσεις δεσμεύσεων οικ. έτους 2016.pdf 538k
012-2017 Κατακύρωση προσωρινή για την Εσωτερική οδοποιία Νέας Ποντοκώμης.pdf 468k
013-2017 Όροι για την επισκευή αρχοντικού Λασσάνη.pdf 441k
015-2017 Άγονη η δημοπρασία και τερματισμός για την εκμίσθωση κυλικείων των ΚΑΠΗ του Δήμου Κοζάνης.pdf 199k
016-2017 Όροι για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Ακρινής (Τσαναξίδης Χαράλαμπος).pdf 260k
017-2017 Όροι για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Κοίλων (Κανάβα Ανθούλα).pdf 259k
018-2017 Όροι για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Σκήτης (Ανδρεάδης Αβραάμ).pdf 260k
019-2017 2η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 423k
020-2017 Όροι για την αποκατάσταση ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα.pdf 554k
021-2017 Κατακύρωση προσωρινή για την κατασκευή γηπέδου Μπάσκετ.pdf 350k