Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2017

Υποφάκελοι
Όνομα # εγγράφων # φακέλων
2017 (B) 59 0
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
258-2017 Κατακύρωση οριστική για την προμήθεια υλικών δόμησης.pdf 532k
259-2017 Κατακύρωση προσωρινή για την ενεργειακή αναβάθμιση 3ου Γυμνασίου Κοζάνης.pdf 424k
260-2017 Κατακύρωση προσωρινή για την ενεργειακή αναβάθμιση στο Γυμνάσιο Καπνοχωρίου.pdf 493k
261-2017 Κατακύρωση προσωρινή για ενεργειακή αναβάθμιση στο Γυμνάσιο Κρόκου.pdf 532k
262-2017 Κατακύρωση προσωρινή για την Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων & κατασκευή νέων.pdf 390k
263-2017 Όροι για την Προμήθεια 13 Φωτοβολταϊκών σε κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου Κοζάνης.pdf 1,1MB
264-2017 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής.pdf 237k
265-2017 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Αμυγδαλιάς.pdf 233k
267-2017 Γνωμοδότηση για αποζημίωση από ρυμοτομία των Καραστέργιου Κατίνας & Μαντζιάρη Στέλλας.pdf 200k
268-2017 Αποζημίωση από ρυμοτομία του Λιαπάκη Αριστόδημου του Νικολάου.pdf 200k
269-2017 Απευθείας ανάθεση για Προστασία διέλευσης πεζών οδού Ζαφειράκη Κοζάνης.pdf 205k
270-2017 Κατακύρωση οριστική για την Ανακατασκευή αύλειου χώρου στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο.pdf 230k
271-2017 Κατακύρωση οριστική για την κατασκευή κερκίδων & ελαιοχρωματισμός 17ου Δημοτικού Σχολείου.pdf 233k
272-2017 Κατακύρωση οριστική και εκ νέου διαπραγμάτευσης για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση Δήμου και ΔΕΥΑΚ (GIS).pdf 269k
273-2017 Έκριση πρακτικών δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια υγρών καυσίμων.pdf 331k
274-2017 Όροι για Διαγραμμίσεις Δημοτικών οδών 2017.pdf 526k
275-2017 Κατακύρωση για εκποίηση στο Βατερό (Ραφαηλίδης).pdf 217k
276-2017 Κατακύρωση της διαπραγμάτευσης και τερματισμός της προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού.pdf 210k
277-2017 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για το ελεγκτικό Συνέδριο - Αναστάσιος Αβραντίνης.pdf 209k
278-2017 13η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 219k