Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2017

Υποφάκελοι
Όνομα # εγγράφων # φακέλων
2017 (B) 59 0
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
339-2017 Απόρριψη ένστασης της εταιρίας ALFA ENERGY ΑΒΕΕ για αίθουσα Τέχνης.pdf 277k
340-2017 Κατακύρωση οριστική για ενεργειακή αναβάθμιση στο Γυμνάσιο Κρόκου.pdf 236k
341-2017 Κατακύρωση οριστική για την Αποκατάσαστη παλιού Δημοτικού Σχολείου Καλαμιάς.pdf 230k
342-2017 Κατακύρωση οριστική για την ενεργειακή αναβάθμιση στο Γυμνάσιο Καπνοχωρίου.pdf 229k
343-2017 Κατακύρωση οριστική για την ενεργειακή αναβάθμιση 3ου Γυμνασίου Κοζάνης.pdf 229k
344-2017 Κατακύρωση προσωρινή για Διαγραμμίσεις Δημοτικών οδών 2017.pdf 282k
345-2017 Κατακύρωση προσωρινή για την Ασφαλτόστρωση δρόμων πόλης Κοζάνης.pdf 335k
346-2017 Κατακύρωση προσωρινή για την αποκατάσταση οδών Δήμου Κοζάνης.pdf 312k
347-2017 Κατακύρωση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Αμυγδαλιάς.pdf 243k
348-2017 Κατακύρωση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής.pdf 219k
349-2017 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Σιδερών.pdf 239k
350-2017 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Αλωνακίων.pdf 240k
351-2017 3η Έγκριση δαπανών για εργασίες ΔΕΗ ΑΕ.pdf 208k
352-2017 Απόρριψη ένστασης της εταιρίας Τσαβδαρίδη Παναγιώτη για καθαριότητα γραφείων.pdf 458k
353-2017 Κατακύρωση της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης.pdf 213k
354-2017 Όροι για μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης 14 σχολικών κτιρίων.pdf 543k
355-2017 Όροι για την Ανάπλαση χώρων πρασίνου ΔΕ Ελλησπόντου.pdf 501k
357-2017 Βεβαίωση μη επάρκειας υπαλλήλων Λογιστικού Σχεδίου της Κοβενταρείου Βιβλιοθήκης.pdf 203k
358-2017 Όροι για την Προμήθεια τριών ηλεκτρικών οχημάτων.pdf 785k
359-2017 16η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 211k