Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2017

Υποφάκελοι
Όνομα # εγγράφων # φακέλων
2017 (B) 59 0
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
022-2017 Όροι για τον εκσυγχρονισμό - Βελτίωση χώρων πρασίνου - Αναψυχής.pdf 464k
023-2017 Αποδοχή δωρεάς για χρήση 1 απορριμματοφόρου από τη ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ.pdf 194k
024-2017 Τροποποίηση της 9-2017 απόφασης για την προμήθεια τροφίμων για το Δήμο και την Κοινωφελή Επιχείρηση.pdf 323k
025-2017 1η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.pdf 237k
026-2017 3η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 226k
027-2017 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εταορία ΑΤΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ.pdf 195k
028-2017 Όροι για το έργο Δίκτυο ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Δρεπάνου.pdf 517k
029-2017 Όροι για τα έργα Τοπικής Ανάπτυξης & Κοινωνικής Υποστήριξης Τ.Κ. Πολυμύλου.pdf 531k
030-2017 Όροι για τα έργα Αποκατάσταση δρόμων πόλης Κοζάνης.pdf 521k
031-2017 Όροι για τις συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση του κτιρίου Βιβλιοθήκης.pdf 538k
032-2017 Όροι για το έργο Διευθέτηση υδάτων πηγών Ι.Ν. Παναγίας Κοζάνης.pdf 523k
033-2017 Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 κληρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ στην Αιανή.pdf 269k
034-2017 Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια τροφίμων για το Δήμο και την Κοινωφελή Επιχείρηση.pdf 265k
035-2017 1η Απόδοση λογαριασμού από την Ιακωβίδου Πελαγία για την 2-2017 αποφ Οικον. Επιτρ.(προνοιακών).pdf 226k
037-2017 Κατακύρωση στον οριστικό ανάδοχο για την μεταφορά βιβλιοθήκης.pdf 211k
038-2017 Κατακύρωση στον οριστικό ανάδοχο για την Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.pdf 209k
039-2017 Κατακύρωση προσωρινή για διαμόρφωση οδού Ιπποκράτους Δήμου Κοζάνης.pdf 360k
040-2017 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για προμήθεια σάκων απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού.pdf 319k
041-2017 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού - ψήφιση πίστωσης.pdf 363k
042-2017 Όροι για συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΕ Κοζάνης - Ψήφιση πίστωσης.pdf 1MB