Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2017

Υποφάκελοι
Όνομα # εγγράφων # φακέλων
2017 (B) 59 0
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
120-2017 Έγκριση πρακτικού για την προμήθεια εγκατάστασης υπόγειων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων.pdf 210k
121-2017 Κατακύρωση το πανηγύρι του Δρεπάνου ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ 2017.pdf 151k
122-2017 3η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.pdf 176k
123-2017 7η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 222k
124-2017 Απόρριψη της ένστασης ΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ για την εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας τύπου κλωβου σε σχολικά κτίρια.pdf 598k
125-2017 Απευθείας ανάθεση για Συντήρηση -επισκευή δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Δημ. Υψηλάντη.pdf 161k
126-2017 Κατακύρωση οριστική για συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΕ Ελίμειας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf 280k
126-2017 Κατακύρωση οριστική για συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΕ Ελίμειας.pdf 233k
127-2017 Κατακύρωση οριστική για συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΕ Αιανής ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf 301k
127-2017 Κατακύρωση οριστική για συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΕ Αιανής.pdf 254k
128-2017 Κατακύρωση οριστική για Διαμόρφωση οδού Ιπποκράτους Δήμου Κοζάνης.pdf 182k
129-2017 Κατακύρωση οριστική για αποκατάσταση ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα.pdf 182k
130-2017 Κατακύρωση οριστική για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση Δήμου και ΔΕΥΑΚ (GIS).pdf 191k
131-2017 Κατακύρωση οριστική για την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό του Δήμου Κοζάνης.pdf 889k
132-2017 Κατακύρωση προσωρινή για τον εκσυγχρονισμό - Βελτίωση χώρων πρασίνου - Αναψυχής.pdf 361k
133-2017 Όροι για το έργο Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών μεταξύ οικισμών.pdf 481k
134-2017 Όροι για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων κια μηχανημάτων - Ψήφιση πίστωσης.pdf 870k
135-2017 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για προμήθεια τσιμεντοπροϊόντων σκυροδέματος ασφαλτικών για το 2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ(1).pdf 390k
135-2017 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για προμήθεια τσιμεντοπροϊόντων σκυροδέματος ασφαλτικών για το 2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ(2).pdf 390k
135-2017 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για προμήθεια τσιμεντοπροϊόντων σκυροδέματος ασφαλτικών για το 2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf 390k