Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2017

Υποφάκελοι
Όνομα # εγγράφων # φακέλων
2017 (B) 59 0
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
157-2017 Κατακύρωση οριστική για μίσθωση μεταλλικών κιβωτίων (skip container).pdf 255k
158-2017 Ανάκληση της 365-2016 και Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 κληρ.¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨.pdf 237k
159-2017 Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας.pdf 240k
160-2017 Κατακύρωση οριστική για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.pdf 259k
161-2017 Κατακύρωση οριστική για τη δημιουργία παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Κλείτους του Δήμου Κοζάνης.pdf 230k
162-2017 Κατακύρωση οριστική για τη Διευθέτηση υδάτων πηγών Ι.Ν. Παναγίας Κοζάνης.pdf 227k
163-2017 Κατακύρωση οριστική για την Αποκατάσταση δρόμων πόλης Κοζάνης.pdf 228k
164-2017 Κατακύρωση οριστική για τα έργα Συντήρηση υπαίθριου θεάτρου Κοζάνης.pdf 228k
165-2017 Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για προμήθεια λατομικών αδρανών υλικών.pdf 253k
166-2017 Κατακύρωση προσωρινή για την Ανόρυξη Αρδευτικής Γεώτρησης στην Τ.Κ. Πολυμύλου.pdf 255k
167-2017 Έγκριση πρακτικού τεχνικών για την προμήθεια εγκατάστασης υπόγειων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων.pdf 308k
168-2017 Όροι για την Αποκατάσαστη παλιού Δημοτικού Σχολείου Καλαμιάς.pdf 529k
169-2017 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Κοίλων.pdf 235k
170-2017 Όροι για Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων & κατασκευή νέων.pdf 545k
171-2017 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για τη μίσθωση μηχανημάτων ΔΕ Κοζάνης.pdf 372k
172-2017 Έγκριση 2ου Πρακτικού και νέοι όροι για την εκμίσθωση καταστήματος επι της οδού Ι. Τράντα 2 (πρώην Παφύλης).pdf 247k
173-2017 4η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.pdf 247k
174-2017 4η Ανατροπή - ανάκληση δεσμεύσεων οικ. έτους 2017.pdf 206k
175-2017 9η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 228k
176-2017 Απορριψη της ένστασης του ΘΕΟΦΑΝΗ ΓΕΝΝΑΤΟΥ για την συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΕ Κοζάνης.pdf 819k