Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2017

Υποφάκελοι
Όνομα # εγγράφων # φακέλων
2017 (B) 59 0
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
423-2017 Απευθείας ανάθεση για Κατασκευή Πεζοδρομίων Τ.Κ. Δρεπάνου.pdf 244k
424-2017 Απευθείας ανάθεση για Κατασκευή τριγωνικών τάφρων σε Δημοτικούς δρόμους.pdf 243k
425-2017 Απευθείας ανάθεση για Διαμόρφωση Πλατείας Αιανής.pdf 244k
426-2017 Απευθείας ανάθεση για Συντήρηση ξύλινων κατασκευών ΔΕ Ελλησπόντου.pdf 245k
427-2017 Απευθείας ανάθεση για Τσιμεντοστρώσεις ΤΚ Μηλιάς.pdf 244k
428-2017 Απευθείας ανάθεση για Κατασκευή τεχνικών στην ΤΚ Λευκοπηγής.pdf 245k
429-2017 Όροι για τις Εργασίες αποχιονισμού - αντιμετώπιση θεομηνιών 2017-2018.pdf 1,1MB
430-2017 10η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.pdf 276k
431-2017 Έγκριση μελέτης,τρόπος εκτέλεσης και όροι για Κλάδεμα υψηλών και επικίνδυνων δένδρων.pdf 1.017k
432-2017 12η Ανατροπή - ανάκληση δεσμεύσεων οικ. έτους 2017.pdf 244k
433-2017 19η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 309k
434-2017 Απευθείας ανάθεση για Διαμόρφωση χώρου στην ΤΚ Λυγερής.pdf 242k
435-2017 Απευθείας ανάθεση για Δίκτυο ομβρίων υδάτων στην ΤΚ Κοίλων.pdf 243k
436-2017 Απευθείας ανάθεση για Επισκευή δημοτικών οδών οικισμών ΤΚ Καισαρειάς.pdf 244k
437-2017 Απευθείας ανάθεση για Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην ΤΚ Μεταμόρφωσης.pdf 243k
438-2017 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων.pdf 256k
439-2017 Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού.pdf 329k
441-2017 Όροι για την Βελτίωση εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων πόλης Κοζάνης.pdf 591k
442-2017 Όροι για την Προμήθεια κινητού εξοπλισμού κτιρίου Βιβλιοθήκης Κοζάνης.pdf 1,3MB
443-2017 Όροι για την Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Κοζάνης - Ψήφιση, διάθεση πίστωσης.pdf 1,4MB