Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2017

Υποφάκελοι
Όνομα # εγγράφων # φακέλων
2017 (B) 59 0
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0300-2017 Μελέτη &Τρόπος εκτέλεσης εργου Ανάπλαση χώρωνΠρασίνου Δ.Ε.Ελλησπόντου.pdf 333k
100-2017 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για τις υπηρεσίες διαχείρισης της κυκλοφορίας οχημάτων - ψήφιση πίστωσης.pdf 426k
101-2017 Επικαιροποίηση της 16-2006 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής (Στέλλα, Ελένη, Γεώργιος, Θωμάς Γκάγκαλης κλπ) - Συμψηφισμός.pdf 204k
102-2017 Επικαιροποίηση της 81-2003 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής (Βαρέκας Παρασκευάς) - Συμψηφισμός.pdf 202k
103-2017 Επικαιροποίηση της 153-2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Τανάγιας Λεωνίδας) - Συμψηφισμός.pdf 203k
104-2017 Ορισμός του Τρίκου Δημητρίου διαχειριστή λογαριασμών της Βιβλιοθήκης.pdf 196k
105-2017 Μη άσκηση έφεσης και αποδοχή αίτησης της Κόρακα Σοφίας.pdf 205k
106-2017 Κατακύρωση στους οριστικούς αναδόχους για την Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.pdf 224k
108-2017 Κατακύρωση οριστική για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού ΕΚΑΒ.pdf 483k
109-2017 Κατακύρωση προσωρινή για τα έργα Συντήρηση υπαίθριου θεάτρου Κοζάνης.pdf 317k
110-2017 Έγκριση 3ου πρακτικού και τερματισμός της εκμίσθωσης καταστήματος επι της οδού Ι. Τράντα 2 (πρώην Πούλιος).pdf 162k
111-2017 Έγκριση 1ου Πρακτικού και νέοι όροι για την εκμίσθωση καταστήματος επι της οδού Ι. Τράντα 2 (πρώην Παφύλης).pdf 199k
112-2017 Όροι για την Ανόρυξη Αρδευτικής Γεώτρησης στην Τ.Κ. Πολυμύλου.pdf 476k
113-2017 Όροι για την Ανακατασκευή αύλειου χώρου στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο.pdf 468k
114-2017 Κατακύρωση οριστική και διαπραγμάτευση για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού ΕΚΑΒ.pdf 1,3MB
115-2017 Όροι για την Προσθήκη τεσσάρων αιθουσων στο 18ο Δημοτικό Σχολείο.pdf 415k
116-2017 Μη άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής ΤΑΡΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.pdf 149k
117-2017 Αποδοχή εν μέρει της ένστασης της ΔΗΜ- ΠΑΡ ΕΠΕ για την προμήθεια χρωμάτων, ξυλουργικών, σιδηρικών, υδραυλικών.pdf 683k
118-2017 Αποδοχή εν μέρει της ένστασης της ΑΦΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ Ο.Ε. για την συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΕ Δημητρίου Υψηλάντη.pdf 700k
119-2017 Απορριψη της ένστασης της ΑΦΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ Ο.Ε. για την συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΕ Ελλησπόντου.pdf 625k