Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Έγγραφα
— 20 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 1 - 20 από 59 αποτελέσματα.
Όνομα Μέγεθος
481-2017 Κατακύρωση οριστική για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού.pdf 358k
482-2017 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για υπηρεσίες ασύρματης πρόσβασης στη ΔΕ Δημ. Υψηλάντη.pdf 582k
483-2017 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για Προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών και λοιπών μηχανών γραφείου.pdf 371k
484-2017 Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού 2016 κληρ. Ι. & Γ. ΜΙΚΡΟΥ.pdf 296k
485-2017 Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού 2016 κληρ. ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ.pdf 297k
486-2017 Κατακύρωση προσωρινή για την Βελτίωση εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων πόλης Κοζάνης.pdf 346k
487-2017 Κατακύρωση οριστική για την Εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας τύπου κλωβου σε σχολικά κτίρια.pdf 283k
488-2017 Κατακύρωση οριστική για την Ανάπλαση χώρων πρασίνου ΔΕ Ελλησπόντου.pdf 270k
489-2017 Κατακύρωση οριστική για την Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου κλπ Άνω Κώμης.pdf 271k
490-2017 Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών για την προμήθεια αλατιού για τη χειμερινή περίοδο 2017-2018.pdf 276k
491-2017 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ανακύκλωσης και οδοκαθαρισμού - Ψήφιση πίστωσης.pdf 321k
492-2017 Έγκριση πρακτικού οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια τριών ηλεκτρικών οχημάτων.pdf 238k
493-2017 Εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση του Ιωαννίδη Ελευθερίου.pdf 200k
494-2017 Μη άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής ΔΙΑΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.pdf 200k
495-2017 11η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.pdf 283k
496-2017 14η Ανατροπή - ανάκληση δεσμεύσεων οικ. έτους 2017.pdf 198k
497-2017 21η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 212k
498-2017 Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών για την Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δήμου Κοζάνης.pdf 335k
499-2017 Κατακύρωση προσωρινή για Κλάδεμα υψηλών και επικίνδυνων δένδρων.pdf 252k
500-2017 Κατακύρωση οριστική για την Προμήθεια αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού 2017.pdf 361k
— 20 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 1 - 20 από 59 αποτελέσματα.