Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2018

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
260-2018 Όροι για την Προμήθεια Λιπαντικών οχημάτων Δήμου Κοζάνης.pdf 1MB
261-2018 Όροι για την Βελτίωση αγροτικών υποδομών ΤΚ Πετρανών.pdf 532k
262-2018 Όροι για την Αξιοποίηση & υδροδότηση πάρκου Οσίου Νικάνορος στην ΤΚ Καισαρειάς.pdf 533k
263-2018 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου.pdf 208k
264-2018 Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού 2017 κληρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ στην Αιανή.pdf 327k
265-2018 Έγκριση δαπάνης συμμετοχής σε συνάντηση του έργου με ακρωνύμιο SYMBI.pdf 209k
266-2018 Εν μέρει κατακύρωση και 2η δημοπρασία για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Σκήτης.pdf 227k
267-2018 Κατακύρωση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Αγ. Χαραλάμπους.pdf 216k
268-2018 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την Φύλαξη κακοποιημένων γυναικών.pdf 209k
269-2018 Όροι για την προμήθεια εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων απορριμμάτων.pdf 1,4MB
270-2018 Κατακύρωση προσωρινή για την Βελτίωση εγκαταστάσων ενδιαιτήματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς.pdf 245k
271-2018 Τροποποίηση της 477-2017 ΑΟΕ για Νιαημερο 2018.pdf 202k
272-2018 Μη άσκηση αναίρεσης απόφασης Εφετείου για ΣΥΡΜΑΚ ΑΕ.pdf 196k
273-2018 Εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση του Καραπάτσιου Ευαγγέλλου (για κεραία).pdf 198k
274-2018 Εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση του Καραπάτσιου Ε. και Τζέλλου Γ. (για ατύχημα Αιανή).pdf 201k
275-2018 8η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.pdf 233k
276-2018 Όροι για την εκμίσθωση θερμοκηπίου στην Τ.Κ. Δρεπάνου.pdf 243k
277-2018 Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση για τη Μίσθωση και αποκομιδή απορριμμάτων συμπίεσης.pdf 278k
278-2018 Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση για τη Προμήθεα εξοπλισμού για τις εγκαταστάσεις του ενδιαιτήματος αδέσποτων ζώων.pdf 307k
279-2018 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για προμήθεια υγρών καυσίμων.pdf 296k