Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2018

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
280-2018 Κατακύρωση οριστική για μελέτη φύτευσης στο Κλείτος.pdf 260k
281-2018 Κατακύρωση για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Ακρινής (Σισμανίδου Σοφία).pdf 220k
282-2018 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για τα Ταχυδρομικά Τέλη.pdf 206k
283-2018 Συγκρότηση Ε.Δ.Δ.Μ για Συμφωνία πλαίσιο τοπογραφικών εργασιών.pdf 237k
285-2018 Όροι για την Βελτίωση προσβασιμότητας οδών εκτός σχεδίου πόλης Κοζάνης.pdf 591k
286-2018 Όροι για την Βελτίωση & εκσυγχονισμό αντλιοστασίων άρδευσης & οικισμών.pdf 591k
287-2018 Όροι για τις Επισκευές και βελτιώσεις υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων.pdf 594k
288-2018 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Σιδερών.pdf 253k
289-2018 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για ΚΞ ΙΑΣΩΝ ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ ΚΙΜΩΝ ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ.pdf 199k
290-2018 Kατακύρωση οριστική εν μέρει για παροχή υπηρεσιών και διαχείριση αδέσποτων ζώων.pdf 304k
291-2018 Επανάληψη 3η δημοπρασία για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Σκήτης.pdf 200k
292-2018 Όροι για τη μίσθωση ακινήτου για τον Π.Σ. Κρόκου.pdf 280k
293-2018 2η Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής έτους 2018 στους Προέδρους των Κοινοτήτων.pdf 273k
294-2018 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για υπηρεσίες φύλαξης Ξενώνα κακοποιημένων γυναικών.pdf 385k
295-2018 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για εργασίες αποχιονισμού - αντιμετώπιση θεομηνιών ΔΕ Κοζάνης.pdf 404k
296-2018 Ορισμός της κ. Δίκου Αγνής για διόρθωση στο κτηματολόγιο.pdf 214k
297-2018 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για καθαρίστριες του Δήμου (Γεωργία Ευτυχία Μπαλίτσαρη).pdf 199k
298-2018 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για ΚΑΚΛΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ & ΣΙΑ ΟΕ. (Τσιούρας Αθανάσιος).pdf 200k
299-2018 Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών και τεχνικών για την Προμήθεια Οχήματαος 4 Χ 4 για το συνεργείο αποτυπώσεων.pdf 281k
300-2018 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την Επισκευή ελαστικών επισώτρων.pdf 208k