Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2018

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
343-2018 Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών για την Βελτίωση προσβασιμότητας οδών εκτός σχεδίου πόλης Κοζάνης.pdf 204k
344-2018 Κατακύρωση προσωρινή για την Αξιοποίηση & υδροδότηση πάρκου Οσίου Νικάνορος στην ΤΚ Καισαρειάς.pdf 270k
345-2018 Κατακύρωση προσωρινή για την Βελτίωση αγροτικών υποδομών ΤΚ Πετρανών.pdf 248k
346-2018 Όροι για την Πιλοτική εφαρμογή ΕΜΑΥΤΙΩΝ στο 2ο και 5ο Γυμνάσιο.pdf 535k
347-2018 Όροι για την Αναβάθμιση δημοτικών οδών οικισμών.pdf 584k
348-2018 Εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση του Μπηλιώνη Γεωργίου (για πάρκο Αιανής).pdf 199k
349-2018 Εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση του Καρμαζή Ευθυμίου του Κωνσταντίνου (για πάρκο Αιανής).pdf 199k
350-2018 Εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση του Μεντεσίδη Χαράλαμπου του Θεοδώρου (για πάρκο Αιανής).pdf 198k
351-2018 Τέλος αυθαίρετης καλλιέργειας για το 2019.pdf 200k
352-2018 Τέλος ελεγχόμενης στάθμευσης για το 2019.pdf 205k
353-2018 Tέλος στάθμευσης στην Πλ. Συντάγματος για το 2019.pdf 201k
354-2018 Δικαίωμα διάθεσης και μεταφοράς ύδατος με δημοτικά βυτιοφόρα αυτοκίνητα για το 2019.pdf 201k
355-2018 Τέλος χρήσης μηχανημάτων για καθαρισμό οικοπέδων για το 2019.pdf 200k
356-2018 Συντελεστής ΤΑΠ για το 2019.pdf 199k
357-2018 Τέλη και δικαιώματα στα Κοιμητήρια Κοζάνης για το 2019.pdf 201k
358-2018 Τέλη Λαϊκών Αγορών για το 2019.pdf 222k
359-2018 Τέλος διαφήμισης για το 2019.pdf 219k
360-2018 Τέλος χρήσης πεζοδρομίου στις εισόδους & εξόδους των ιδιόκτητων αυτοκινήτων (γκαράζ) για το 2019.pdf 196k
361-2018 Τέλος χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών & λοιπών κοινόχρηστων χώρων και του υπεδάφους αυτού για το 2019.pdf 258k
362-2018 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων που προορίζονται για κατοικία ή άσκηση επαγγέλματος για το 2019.pdf 203k