Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2018

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
061-2018 Απευθείας ανάθεση για Συντήρηση -επισκευή δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Αιανής.pdf 205k
062-2018 Απευθείας ανάθεση για Συντήρηση -επισκευή δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Ελλησπόντου.pdf 205k
063-2018 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για ασφάλειες οχημάτων 2018-2019 - ψήφιση πίστωσης.pdf 517k
064-2018 2η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.pdf 237k
065-2018 5η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 280k
066-2018 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για ΣΤΕΝΤΟΡ ΙΚΕ.pdf 200k
067-2018 Αποδοχή ένστασης Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΙΚΕ ΚΑΙ ακύρωση της 48-2018 απόφ. Οικον. Επιτρ. για μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης 14 σχολικών κτιρίων.pdf 772k
068-2018 Έγκριση πρακτικών δικαιολογητικών και τεχνικών για την Προμήθεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους για την Νέα Βιβλιοθήκη.pdf 288k
069-2018 Όροι για την Γεωτεχνική έρευνα για ανέγερση κτιρίων και κλειστών γυμναστηρίων.pdf 551k
070-2018 Τροποποίηση της 9-2018 ΑΟΕ περί Συγκρότησης Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων έως 31.12.2018.pdf 209k
071-2018 Όροι για την Βελτίωση χάραξης οδικού άξονα Βατερού - Μεταμόρφωσης.pdf 583k
072-2017 Σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2018 στους Προέδρους των Κοινοτήτων.pdf 236k
073-2018 6η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 230k
074-2018 Όροι για την Ανάπλαση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Κοζάνης.pdf 527k
075-2018 Κατακύρωση προσωρινή για τις Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης χώρου αμαξοστασίου.pdf 363k
076-2018 Ορισμός Τσιαμπράζη για προσφυγή για ΙΚΤΙΝΟΣ.pdf 210k
077-2018 Κατακύρωση προσωρινή για την Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου στην Τ.Κ. Μαυροδενδρίου.pdf 321k
078-2018 Κατακύρωση οριστική για Υπηρεσίες φύλαξης αμαξοστασίου.pdf 281k
079-2018 Έγκριση πρακτικών δικαιολογητικών και τεχνικών της διαπραγμάτευσης της επισκευής και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου.pdf 289k
080-2018 Απευθείας ανάθεση για Συντήρηση -επισκευή δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Κοζάνης.pdf 202k