Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2018

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
100-2018 Έγκριση πρακτικών δικαιολογητικών και τεχνικών για τη Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Κοζάνης.pdf 291k
101-2018 1η Έγκριση δαπανών για εργασίες ΔΕΗ ΑΕ.pdf 207k
102-2018 Μη άσκηση ένδικων μέσων στην προσφυγή της Χαρίκλειας Μάτα για Τρουπτσίδη.pdf 197k
103-2018 Μη άσκηση έφεσης στην αγωγή της ΑΤΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ πρώην Δήμου Ελίμειας.pdf 197k
104-2018 Απευθείας ανάθεση για Συντήρηση -επισκευή οδικών υποδομών Δ.Ε. Ελλησπόντου.pdf 203k
105-2018 Απευθείας ανάθεση για Συντήρηση -επισκευή οδικών υποδομών Δ.Ε. Κοζάνης.pdf 203k
106-2018 Όροι για τη μίσθωση ακινήτου για το 7ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης.pdf 269k
107-2018 Όροι για τη μίσθωση ακινήτου για το 9ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης.pdf 269k
108-2018 Όροι για τη μίσθωση ακινήτου για το 14ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης.pdf 269k
109-2018 Όροι για τη μίσθωση ακινήτου για το α΄τμήμα του 15ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης.pdf 269k
110-2018 Όροι για τη μίσθωση ακινήτου για το β΄τμήμα του 15ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης.pdf 269k
111-2018 Όροι για τη μίσθωση ακινήτου για το 18ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης.pdf 269k
112-2018 Όροι για τη μίσθωση ακινήτου για το α΄τμήμα του 20ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης.pdf 269k
113-2018 Όροι για τη μίσθωση ακινήτου για το β΄τμήμα του 20ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης.pdf 269k
114-2018 Έγκριση οικονομικών και κατακύρωση οριστική για προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας.pdf 291k
115-2018 Ματαίωση και επανάληψη του διαγωνισμού για την Προμήθεια 13 Φωτοβολταϊκών σε κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου Κοζάνης.pdf 218k
116-2018 Έγκριση οικονομικών προσφορών και οριστική κατακύρωση για την Προμήθεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους για την Νέα Βιβλιοθήκη.pdf 242k
117-2018 2η Απόδοση λογαριασμού από την Ιακωβίδου Πελαγία για την 60-2018 αποφ Οικον. Επιτρ.(προνοιακών).pdf 229k
118-2018 3η Έγκριση εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Μαρτίου - Απριλίου 2018 στην Ιακωβίδου Πελαγία.pdf 219k
119-2018 Κατακύρωση προσωρινή για την Οδική ασφάλεια Δήμου Κοζάνης.pdf 382k