Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
001-2019 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση 96 ΙΔΑΧ (υπαλλήλων του Δήμου).pdf 199k
002-2019 Έγκριση πρακτικών για Καθαριότητα Δημοτικών κτιρίων- Επανάληψη διαγωνισμού.pdf 959k
003-2019 Κατακύρωση οριστική για τις Επισκευές και βελτιώσεις υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων.pdf 246k
004-2019 Κατακύρωση οριστική για την Βελτίωση & εκσυγχονισμό αντλιοστασίων άρδευσης & οικισμών.pdf 246k
005-2019 Κατακύρωση οριστική για την Βελτίωση αγροτικών υποδομών ΤΚ Πετρανών.pdf 226k
006-2019 Κατακύρωση οριστική και της διαπραγμάτευσης για εργασίες αποχιονισμού - αντιμετώπιση θεομηνιών ΔΕ Κοζάνης(1).pdf 367k
006-2019 Κατακύρωση οριστική και της διαπραγμάτευσης για εργασίες αποχιονισμού - αντιμετώπιση θεομηνιών ΔΕ Κοζάνης.pdf 368k
007-2019 Απόρριψη αίτησης του Παπαγερίδη Ιωάννη για αποζημίωση από το Δήμο από φθορά από αδέποτα σκυλιά.pdf 198k
008-2019 Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση για Προμήθεια εξοπλισμού Δημοτικού Κτηνιατρείου(1).pdf 339k
008-2019 Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση για Προμήθεια εξοπλισμού Δημοτικού Κτηνιατρείου.pdf 339k
009-2019 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για ΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ.pdf 197k
010-2019 Έγκριση δικαιολογητικών και τεχνικών για Κλάδεμα υψηλών και επικίνδυνων δένδρων.pdf 271k
011-2019 Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση για Προμήθεια Μηχανημάτων καθαρισμού οδών(1).pdf 279k
011-2019 Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση για Προμήθεια Μηχανημάτων καθαρισμού οδών.pdf 279k
012-2019 Τροποποίηση της 405-2018 ΑΟΕ περί αποδοχής δωρεάς από ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. για Αποκριάτικες εκδηλώσεις.pdf 196k
013-2019 Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου Διαμόρφωση εκθεσιακού χώρου κτιρίου Βιβλιοθήκης.pdf 202k
014-2019 Έγκριση δικαιολογητικών και τεχνικών για Υπηρεσίες φύλαξης αμαξοστασίου- Επανάληψη διαγωνισμού.pdf 276k
015-2019 Τροποποίηση της 88-2018 ΑΟΕ περί αποζημίωση από ρυμοτομία του Αρουτσίδη Ηλία του Γεωργίου.pdf 202k
016-2019 Τροποποίηση της 175-2018 ΑΟΕ περί αποζημίωση από ρυμοτομία του Δεληβάνη Αθανασίου του Ευαγγέλου.pdf 203k
017-2019 Έγκριση οικονομικών προσφορών και προσωρινή κατακύρωση για την Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων.pdf 305k