Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2019

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
220-2019 Μη άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΤΡΙΔΗΣ.pdf 198k
221-2019 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για τις Εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης θεοιμηνιών ΔΕ Κοζάνης.pdf 651k
222-2019 Κατακύρωση οριστική για Συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΕ Αιανής.pdf 258k
223-2019 Έγκριση πρακτικών συμμόρφωσης και προσωρινή κατακύρωση για Υπηρεσίες φύλαξης αμαξοστασίου.pdf 245k
224-2019 Κατακύρωση οριστική για Επισκευή και συντήρηση οχημάτων & μηχανημάτων έργου.pdf 436k
225-2019 Κατακύρωση οριστική για την Βελτίωση αρδευτικών μικρής κλίμακας.pdf 258k
226-2019 Κατακύρωση οριστική για τη Συμφωνία - Πλαίσιο για Τοπογραφικές Εργασίες Δήμου Κοζάνης.pdf 256k
227-2019 Κατακύρωση οριστική για την Βελτίωση Οδοστρωμάτων πόλης Κοζάνης.pdf 220k
228-2019 Κατακύρωση οριστική για την Αντικατάσταση τάπητα στο ΔΑΚ.pdf 221k
229-2019 Έγκριση χορήγησης οικον. ενίσχυσης σε άπορες οικογένειες για το κληρ. ¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨.pdf 204k
230-2019 Κατακύρωση οριστική για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.pdf 279k
231-2019 Έγκριση δικαιολογητικών και τεχνικών για την Προμήθεια 2 οχημάτων τύπου κλούβας.pdf 280k
232-2019 Κατακύρωση οριστική και διαπραγμάτευση για την Προμήθεια Λιπαντικών οχημάτων Δήμου Κοζάνης.pdf 322k
233-2019 Όροι για το ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ.pdf 254k
234-2019 Έγκριση τροποποίησης των τριών συμβάσεων για την Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Κοζάνης.pdf 215k
235-2019 Έγκριση πρακτικού και προσωρινή κατακύρωση για Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού.pdf 273k
236-2019 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για Προμήθεια στεγανωτικών υλικών για το Κλειστό της Λευκόβρυσης.pdf 260k
237-2019 Κατακύρωση για τη μίσθωση ακινήτου για τον Π.Σ. Κρόκου.pdf 214k
238-2019 Όροι για επαγγελματική χρήση στην Τ.Κ. Αλωνακίων (Χριστοφορίδης Παναγιώτης).pdf 258k
239-2019 Όροι για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Ακρινής (Καζαντζίδης Ελευθεριος).pdf 263k