Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2019

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
260-2019 Κατακύρωση οριστική για τη Διαμόρφωση πεζοδρομίων ΤΚ Λευκόβρυσης, Πρωτοχωρίου, Καλαμιάς.pdf 218k
262-2019 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης, όροι του έργου Συντήρηση επισκευή δημοτικών κτιρίων - Συγκρότηση ΕΔΔ.pdf 677k
263-2019 Κατακύρωση οριστική για την Κατασκευή μονώροφου κτιρίου -10ο Νηπιαγωγείο.pdf 224k
264-2019 Κατακύρωση προσωρινή για την Αποκατάσταση και ασφαλτόστρωση συνδετήριων οδών Δ.Ε. Ελλησπόντου.pdf 226k
265-2019 Κατακύρωση προσωρινή για τα Ανταποδοτικά έργα από Α.Π.Ε. στην Τ.Κ. Πολυμύλου.pdf 229k
266-2019 Κατακύρωση για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Ακρινής (Μουρατίδης Χαράλαμπος).pdf 218k
267-2019 Κατακύρωση για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Ακρινής (Ελευθεριάδου Χρυσοβαλάντου).pdf 219k
268-2019 Κατακύρωση για επαγγελματική χρήση στην Τ.Κ. Αλωνακίων (Χριστοφορίδης Παναγιώτης).pdf 222k
269-2019 1η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 κληρ.¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨.pdf 208k
270-2019 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για την Προμήθεια 2 οχημάτων για τη Δ.νση Τεχνικών Υπηρεσιών.pdf 308k
271-2019 Αγονη η δημοπρασία και επανάληψη για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Ακρινής (Καζαντζίδης Ιωάννης).pdf 216k
272-2019 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης για τη Λειτουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Κοζάνης.pdf 611k
273-2019 Μη άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΜΠΟΥΡΤΣΟΥ.pdf 198k
274-2019 Μη άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟ.pdf 197k
275-2019 Ανάκληση τη 254-2019 ΑΟΕ και Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για την Σίτιση μαθητών Καλλιτεχνικού Γυμνασίου.pdf 680k
276-2019 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την Προμήθεια Γραφικής ύλης.pdf 204k
277-2019 Έγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης για την Γεωτεχνική έρευνα - μελέτη για ανέγερση κτιρίων και γυμναστηρίων.pdf 213k
278-2019 Κατακύρωση οριστική για Διαμόρφωση εκθεσιακού χώρου κτιρίου Βιβλιοθήκης.pdf 220k
279-2019 Έγκριση τροποποίησης των δύο συμβάσεων για την Προμήθεια τροφίμων Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.pdf 218k
280-2019 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Κ. Αμυγδαλιάς.pdf 237k