Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2019

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
322-2019 Όροι του έργου Κατασκευή 15ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης -Συγκρότηση ΕΔΔ.pdf 684k
323-2019 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης για την Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού.pdf 204k
324-2019 Μη άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής ΠΑΡΧΑΡΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.pdf 199k
325-2019 Εκλογή αντιπροέδρου έως 06.11.2021.pdf 193k
326-2019 Κατακύρωση για το ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ.pdf 203k
327-2019 Εξείδευση πίστωσης για Παραλίμνιο Αγώνα Δρόμου Ρυμνίου.pdf 195k
328-2019 Έγκριση οικονομικών, προσωρινή κατακύρωση για την Προμήθεια 2 οχημάτων τύπου κλούβας.pdf 260k
329-2019 Kατακύρωση οριστική για Προμήθεια στεγανωτικών υλικών για το Κλειστό της Λευκόβρυσης.pdf 249k
330-2019 Κατακύρωση οριστική για τα Δύο βρεφικά τμήματα στο 4ο ΒΣΝ Δήμου Κοζάνης (Καρδιά).pdf 222k
331-2019 Κατακύρωση προσωρινή του έργου Οικιστική αναβάθμιση ΔΕ Ελίμειας.pdf 222k
332-2019 Έγκριση παράτασης ισχύος προσφορών και εγγυητικών συμμετοχής για Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης 14 σχολικών κτιρίων.pdf 205k
333-2019 Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών για το έργο Υποδομές Στήριξης της Κοινωνικής συνοχής ΤΚ Πολυμύλου.pdf 203k
334-2019 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής για τις Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης χώρου αμαξοστασίο.pdf 265k
335-2019 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για τις Συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση του κτιρίου Βιβλιοθήκης.pdf 373k
336-2019 Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών για το έργο Βελτίωση εγκαταστάσεων ενδιαιτήματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς.pdf 203k
337-2019 Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών για το έργο Κατασκευή πρότυπου Βρεφονηπιακού Σταθμού στη ΖΕΠ.pdf 223k
338-2019 Έγκριση 4ης παράτασης εργασιών για το έργο Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου κλπ Άνω Κώμης.pdf 205k
339-2019 Συγκρότηση Επιτροπής για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.pdf 202k
340-2019 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων.pdf 216k
341-2019 Εξείδευση πίστωσης για Μακεδονικό Αγώνα.pdf 195k