Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2019

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
364-2019 Έγκριση Ισολογισμού - απολογισμού 2017 Κοινωφελούς.pdf 427k
365-2019 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για τις Υπηρεσίες φύλαξης αμαξοσταστίου (Νικολάου).pdf 210k
366-2019 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων (Γεωργιάδης).pdf 210k
367-2019 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων (Γεωργιάδης).pdf 212k
368-2019 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων (Μανώλας).pdf 213k
369-2019 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδρομέτρων άρδευσης (ΕΥΔΟΣ).pdf 207k
370-2019 Έγκριση πρακτικών και οριστική κατακύρωση για την Σίτιση μαθητών Καλλιτεχνικού Γυμνασίου.pdf 241k
371-2019 Επικαιροποίηση των 81 & 82-2012 αποφάσεων Ο.Ε. για γραμματειακή υποστήριξη των Κληροδοτημάτων του Δήμου.pdf 199k
372-2019 Έγκριση δικαιολογητικών και τεχνικών για την Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Κοζάνης.pdf 296k
373-2019 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για την Προμήθεια οχήματος Δημοτικής Αστυνομίας.pdf 305k
374-2019 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για την Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών.pdf 316k
375-2019 Έγκριση οικονομικών και προσωρινή κατακύρωση για την προμήθεια 13 Φωτοβολταϊκών του Δήμου Κοζάνης.pdf 255k
376-2019 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για για εργασίες υπηρεσιών συμβούλων αδέσποτων ζώων συντροφιάς.pdf 270k
377-2019 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για εργασίες εργασίες υπηρεσιών στείρωσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.pdf 277k
378-2019 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για τις εργασίες περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς.pdf 267k
379-2016 Απευθείας ανάθεση της εκμίσθωσης ακινήτου κληρ.¨Ι.& Γ.ΜΙΚΡΟΥ¨.pdf 223k
380-2019 Κατακύρωση αγροτεμαχίων στον οικισμό Σταυρωτής της Κ. Αμυγδαλιάς.pdf 221k
381-2019 Κατακύρωση αγροτεμαχίων στην Κ. Χρωμίου.pdf 217k
382-2019 Κατακύρωση αγροτεμαχίων στον οικισμό Πύργου της Κ. Κοντοβουνίου.pdf 217k
383-2019 Κατακύρωση αγροτεμαχίων στην Κ. Κοντοβουνίου.pdf 231k