Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2019

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
505-2019 Κατακύρωση για τη μίσθωση ακινήτου για το 14ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης.pdf 463k
506-2019 Κατακύρωση για τη μίσθωση ακινήτου για το α΄ τμήμα του 20ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης.pdf 465k
507-2019 Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 κληρ.¨Ι.& Γ. ΜΙΚΡΟΥ¨.pdf 491k
508-2019 Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 κληρ.¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨.pdf 496k
509-2019 Όροι για εκμίσθωση ακινήτου κληρ.¨Ι.& Γ. ΜΙΚΡΟΥ¨.pdf 234k
510-2019 Όροι για την εκμίσθωση έκτασης στην Κ. Δρεπάνου (Ποζουκίδου) για αρωματικά φυτά.pdf 271k
511-2019 Όροι για τη μίσθωση ακινήτου για Πολεοδομία και Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη.pdf 546k
512-2019 Έγκριση μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Λάρισα στις 17.12.2019.pdf 453k
513-2019 Αποδοχή δωρεάς για χρήση 2 σχολικών λεωφορείων έως 31.12.2020.pdf 458k
514-2019 Εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση του Καρμαζή Ευθυμίου του Κωνσταντίνου (για παιδικές χαρές).pdf 221k
515-2019 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Βιβλιοθήκης.pdf 374k
516-2019 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους Προσθήκη 7 αιθουσών στο 13ο Δ.Σ. Κοζάνης.pdf 358k
517-2019 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο Δύο Βρεφικά τμήματα στο 4ο ΒΣΝ του Δήμου Κοζάνης (ΚΑΡΔΙΑ).pdf 425k
518-2019 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο Συντήρηση πεζοδρομίων και πλατειών Τ.Κ. Κοίλων & Χαραυγής.pdf 411k
519-2019 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο Βελτίωση εγκαταστάσεων ενδιαιτήματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς.pdf 424k
520-2019 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο Βελτίωση χάραξης αγροτικής οδού Αγίας Παρασκευής – Καρυδίτσας.pdf 403k
521-2019 Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών για την Αναπλάσεις φύτευσης υπαίθριων δημοτικών χώρων Μαυροδενδρίου.pdf 367k
522-2019 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο Ανάπλαση Χώρων Πρασίνου Δ.Ε. Αιανής.pdf 347k
523-2019 Κατακύρωση οριστική για την Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για εργασίες πρασίνου.pdf 320k