Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2019

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
120-2019 Έγκριση οικονομικών και προσωρινή κατακύρωση και επανάληψη για ομάδες για Επισκευή και συντήρηση οχημάτων & μηχανημάτων έργου.pdf 373k
121-2019 Όροι για την Κατασκευή μονώροφου κτιρίου -10ο Νηπιαγωγείο - Συγκρότηση ΕΔΔ.pdf 633k
122-2019 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για την Προμήθεια 2 οχημάτων για τη Δ.νση Τεχνικών Υπηρεσίων.pdf 930k
123-2019 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για την Προμήθεια οχήματος 4Χ4 για την Πολεοδομία.pdf 3,5MB
124-2019 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης του έργου Δύο βρεφικά τμήματα στο 4ο ΒΣΝ Δήμου Κοζάνης (Καρδιά).pdf 207k
125-2019 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για τις διαγραμμίσεις λαϊκών αγορών.pdf 196k
126-2019 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για Πεχλιβανίδη Μιχαήλ.pdf 199k
127-2019 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για ΜΠΕΤΟΚΑΤ Α.Ε.pdf 197k
128-2019 Οριστική κατακύρωση της διαπραγμάτευσης για Ταχυδρομικά Τέλη (Ταχυμεταφορές).pdf 204k
129-2019 Κατακύρωση για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Αλωνακίων (Σαλτσίδου Συμέλα).pdf 217k
130-2019 Έγκριση οικονομικών προσφορών και προσωρινή κατακύρωση για την Προμήθεια Μηχανογραφικού εξοπλισμού.pdf 242k
131-2019 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για Συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΕ Ελίμειας.pdf 294k
132-2019 Έγκριση οικονομικών προσφορών και προσωρινή κατακύρωση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.pdf 245k
133-2019 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για τη Μίσθωση και εκκένωση μεταλλικών κιβωτίων αποθήκευσης αποβλήτων (skip - container).pdf 268k
134-2019 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για Υπηρεσίες φύλαξης αμαξοστασίου.pdf 326k
135-2019 Έγκριση δικαιολογητικών και τεχνικών για την Προμήθεια ΜΑΠ.pdf 284k
136-2019 Κατακύρωση προσωρινή για τις Αναπλάσεις φύτευσης υπαίθριων δημοτικών χώρων Μαυροδενδρίου.pdf 234k
137-2019 Κατακύρωση προσωρινή για την Τοποθέτηση δαπέδου στο κλειστό της Τ.Κ. Άνω Κώμης.pdf 237k
138-2019 Κατακύρωση προσωρινή για την Επισκευή συντήρηση σχολικών κτηρίων.pdf 296k
139-2019 Κατακύρωση προσωρινή για την Βελτίωση Οδοστρωμάτων πόλης Κοζάνης.pdf 225k