Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2019

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
160-2019 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την παραγωγή τουριστικών οδηγών κλπ..pdf 196k
161-2019 Καθορισμός τελών υπαίθριου εμπορίου για το 2019.pdf 220k
162-2019 5η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.pdf 252k
163-2019 Προέλεγχος Ισολογισμού και Απολογισμού 2018 Δήμου Κοζάνης.pdf 318k
164-2019 Κατακύρωση οριστική για τη Μίσθωση και εκκένωση μεταλλικών κιβωτίων αποθήκευσης αποβλήτων (skip - container).pdf 543k
165-2019 Όροι για τα Δύο βρεφικά τμήματα στο 4ο ΒΣΝ Δήμου Κοζάνης (Καρδιά) - Συγκρότηση ΕΔΔ.pdf 1,4MB
166-2019 Κατακύρωση οριστική για την Μελέτη τεχνικού έργου τούνελ στον Σιδηροδρομικό Σταθμό.pdf 529k
167-2019 Κατακύρωση οριστική του έργου Βελτίωση Αρδευτικού Κρόκου.pdf 227k
168-2019 Κατακύρωση οριστική για την Τοποθέτηση δαπέδου στο κλειστό της Τ.Κ. Άνω Κώμης.pdf 501k
169-2019 6η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.pdf 756k
170-2019 Άσκηση έφεσης κατά απόφασης Πρωτοδικείου Κοζάνης (Στέλλα Μπέλλου).pdf 442k
171-2019 Άσκηση έφεσης κατά απόφασης Πρωτοδικείου Κοζάνης (Στ. Παραστατίδης & Σια ο.ε)1.pdf 444k
172-2019 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης, όροι του έργου Ολοκλήρωση υποδομών νέου οικισμού Ποντοκώμης - Συγκρότηση ΕΔΔ.pdf 1,6MB
173-2019 Όροι για την Προσθήκη 7 αιθουσών στο 13ο Δημοτικό σχολείο Κοζάνης - Συγκρότηση ΕΔΔ.pdf 1,4MB
174-2019 Κατακύρωση οριστική του έργου Ανάπλαση χώρων πρασίνου ΔΕ Ελίμειας.pdf 488k
175-2019 Κατακύρωση προσωρινή για την Αντικατάσταση τάπητα στο ΔΑΚ.pdf 493k
176-2019 Αποζημίωση από αναλογισμό Αθανασίου, Δημητρίου, Προδρόμου και Ζωής Πετρά..pdf 202k
177-2019 Αποζημίωση από προσκύρωση Αθανασίου, Δημητρίου, Προδρόμου και Ζωής Πετρά.pdf 205k
178-2019 Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού 2018 κληρ. Ι. & Γ. ΜΙΚΡΟΥ.pdf 577k
179-2019 Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού 2018 κληρ. ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ.pdf 580k