Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
001-2020 Εξειδίκευση πίστωσης για οργάνωση εκδήλωσης λόγου, εικόνας και μουσικής.pdf 207k
002-2020 Εξειδίκευση πίστωσης για οργάνωση γεύματος στους χορηγούς των Χριστουγέννων.pdf 207k
003-2020 Κατακύρωση προσωρινή για την Κατασκευή 15ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης.pdf 266k
004-2020 Κατακύρωση προσωρινή για την Προμήθεια γραφικής ύλης.pdf 377k
005-2020 2η δημοπρασία για την επαγγελματική χρήση στην Τ.Κ. Κοίλων (Σερετίδης Παντελεήμων).pdf 225k
006-2020 Έγκριση 5ης παράτασης εργασιών για το έργο Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου κλπ Άνω Κώμης.pdf 234k
007-2020 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα στις 30.12.2019.pdf 211k
008-2020 Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2018 ΟΑΠΝ.pdf 321k
009-2020 Έγκριση οικονομικού ισολογισμού 2018 ΟΑΠΝ.pdf 347k
010-2020 Κατακύρωση οριστική για τη Συντήρηση επισκευή δημοτικών κτιρίων.pdf 233k
011-2020 Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση οριστική για την Προμήθεια τροφίμων για τους Παιδικούς Σταθμούς.pdf 347k
012-2020 Κατακύρωση οριστική για την Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Κοζάνης.pdf 287k
013-2020 1η Διαγραφή και επαναβεβαίωση διαφόρων ποσών.pdf 235k
014-2020 Έγκριση προϋπολογισμού 2020 ΔΗΠΕΘΕ.pdf 873k
015-2020 Κατακύρωση οριστική για την Προμήθεια σάκων απορριμμάτων.pdf 280k
016-2020 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα στις 13.01.2020.pdf 209k
017-2020 Κατακύρωση οριστική της διαπραγμάτευσης για την Προμήθεια Λιπαντικών οχημάτων Δήμου Κοζάνης.pdf 284k
018-2020 Ορισμός του Τρίκου Δημητρίου διαχειριστή χρεωστικής κάρτας.pdf 206k
019-2020 Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών - υπηρεσιών για το 2020.pdf 253k
020-2020 1η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.pdf 238k