Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2020

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
181-2020 Κατακύρωση οριστική για τη Μίσθωση μηχανημάτων.pdf 362k
182-2020 Κατακύρωση οριστική για τον Καθαρισμό οικοπέδων & χώρων απόθεσης αδρανών υλικών ΔΕ Κοζάνης.pdf 305k
183-2020 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για τις Ασφάλειες οχημάτων 2020-2021.pdf 374k
184-2020 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για τέσσερα (4) έργα.pdf 268k
185-2020 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού.pdf 252k
186-2020 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης, όροι της μελέτης για το Κλειστό Γυμναστήριο 6ου Γυμνασίου - ΕΔΔ.pdf 852k
187-2020 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης, όροι του έργου 1o Υποέργο για Δράσεις Βελτίωσης Προσβασιμότητας ΑμΕΑ - ΕΔΔ.pdf 809k
188-2020 Κατακύρωση προσωρινή για Αδειοδότηση Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών.pdf 280k
189-2020 Κατακύρωση προσωρινή Συντήρηση κτιρίου Τεχνικών υπηρεσιών.pdf 279k
190-2020 Κατακύρωση προσωρινή για Αντιπλημμυρική προστασία Καραγιαννίων.pdf 275k
191-2020 Κατακύρωση προσωρινή για Διαμόρφωση περιοχής γηπέδου Πρωτοχωρίου.pdf 286k
192-2020 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής 2ου Παραδοτέου για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.pdf 227k
193-2020 Κατακύρωση προσωρινή για Τοποθέτηση ειδικού δαπέδου στα σχολεία.pdf 295k
194-2020 Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών για Ολοκλήρωση υποδομών νέου οικισμού Ποντοκώμης.pdf 223k
195-2020 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για την Προμήθεια Πληροφοριακών πινακίδων τύπου 1.pdf 857k
196-2020 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για τη Μίσθωση μεταλλικών κιβωτίων αποβλήτων (skip container).pdf 944k
197-2020 Αποδοχή της αίτησης Βλάχου Παντελή για μείωση ενοικίου κληρ.¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨.pdf 220k
198-2020 Έγκριση λήσης σύμβασης ακινήτου κληρ.¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨.pdf 218k
199-2020 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα στις 19.05.2020.pdf 234k
200-2020 Αποδοχή δωρεάς από τον Όμιλο Εταιρειών ΟΤΕ.pdf 209k