Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2020

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
221-2020 Έγκριση παράτασης εργασιών για το έργο Εκτέλεση έργων στο Κουρί.pdf 341k
222-2020 Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2020 ΔΗΠΕΘΕ.pdf 494k
223-2020 Κατακύρωση οριστική για την Προμήθεια ΜΑΠ.pdf 537k
224-2020 Κατακύρωση οριστική για τη Μίσθωση μηχανημάτων ΔΕ Κοζάνης.pdf 403k
225-2020 Όροι για εκμίσθωση ακινήτου κληρ.¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨.pdf 346k
226-2020 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για τη Συντήρηση υποδομών οικισμών ΔΕ Δημητρίου Υψηλάντη.pdf 485k
227-2020 Έγκριση υποβολής 9 Προτάσεων (Σχολεία) στο Επιχ. Πρόγρ. Δυτική Μακεδονία.pdf 321k
228-2020 Έγκριση υποβολής Πρότασης στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Λίμνης Πολυφύτου.pdf 314k
229-2020 Έγκριση οριστικής παραλαβής 3 μελετών Ενεργειακής αναβάθμισης 14 σχολικών κτιρίων.pdf 1MB
230-2020 Έγκριση μελέτης για το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Λίμνης Πολυφύτου.pdf 4,9MB
231-2020 Έγκριση μελέτης για το Προμήθεια μουσειολογικού εξοπλισμού κέντρου περιβαλλοντικής ενημέρωσης λίμνης Πολυφύτου.pdf 503k
232-2020 Έγκριση μελέτης για την Προμήθεια εξοπλισμού Γηροκομείου Κοζάνης.pdf 2,6MB
233-2020 Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης με Περιφ.Δυτ. Μακεδονίας.pdf 383k
234-2020 Κατακύρωση για επαγγελματική Χρήση στην Κ. Ακρινής (Παπαδόπουλος).pdf 353k
235-2020 Κατακύρωση οριστική για τις Ασφάλειες οχημάτων 2020-2021.pdf 682k
236-2020 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για την Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού.pdf 2,2MB
237-2020 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για την Προμήθεια Ανταλλακτικών Μεταφορικών μέσων.pdf 5,1MB
238-2020 Έγκριση υποβολής Προτάσεων στο ΕΑΠ 2012-2016 (Τοπικός Πόρος).pdf 618k
239-2020 Έγκριση υποβολής Πρότασης στο Σταγόνα.pdf 313k
240-2020 Έγκριση μελέτης για την Σταγόνα.pdf 510k