Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2020

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
283-20209 Έγκριση 6ης παράτασης εργασιών για το έργο Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του 3ου Γυμνασίου Κοζάνης.pdf 329k
284-2020 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για τέσσερα (4) έργα.pdf 415k
285-2020 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης, όροι του έργου Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών οικισμών ΔΕ Αιανής -ΕΔΔ.pdf 1,6MB
286-2020 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης, όροι του έργου Ολοκλήρωση Πολιτιστικού Κέντρου Λευκόβρυσης ΕΔΔ.pdf 1,6MB
287-2020 Έγκριση υποβολής πρότασης για Προμήθεια Λεωφορείου ΑΜεΑ στο Επιχ. Πρόγρ. Δυτική Μακεδονία.pdf 311k
288-2020 Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης με Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αυτισμό.pdf 436k
289-2020 Έγκριση για πρόσληψη τακτικού προσωπικού για το 2021.pdf 259k
294-2020 Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2019 Κοινωφελούς.pdf 306k
295-2020 6η Διαγραφή και επαναβεβαίωση διαφόρων ποσών.pdf 364k
296-2020 Έγκριση τρόπου εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για Προμήθεια κάδων για το Πρόγραμμα βιοαποβλήτων.pdf 1,4MB
297-2020 Απόρριψη της αίτησης της ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ για παράταση διαγωνισμού για την Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού.pdf 267k
298-2020 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Θεσσαλονίκη στις 29.07.2020.pdf 232k
299-2020 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα στις 03.08.2020.pdf 233k
300-2020 Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 κληρ.¨ΚΑΙΤΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ¨.pdf 233k
301-2020 Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού 2019 κληρ. ΔΙΑΜΑΝΤΗ & ΡΗΓΟΥΛΑΣ ΒΑΝΤΗ.pdf 512k
302-2020 Κατακύρωση για εκμίσθωση ακινήτου κληρ.¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨ στην ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΟΜΗΣΗ ΙΚΕ.pdf 250k
303-2020 Ορισμός Στανέλα Άννας για γραμματειακή και ταμειακή υηποστήριξη κληρ.¨ΚΑΙΤΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ¨.pdf 215k
304-2020 Έγκριση πρακτικών δικαιολογητικών και Τεχνικών για Προμήθεια Τροφίμων για Παιδικούς Σταθμούς- Επανάληψη για ομάδα Δ.pdf 277k
305-2020 Κατακύρωση οριστική για Μίσθωση μεταλλικών κιβωτίων αποβλήτων (skip container).pdf 279k
306-2020 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για τις Υπηρεσίες φύλαξης αμαξοσταστίου (Νικολάου).pdf 246k