Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2020

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
329-2020 Έγκριση οριστικής παραλαβής Μελέτης φύτευσης κοιχρήστων χώρων Κλείτους.pdf 493k
330-2020 Έγκριση 1ης και 2ης παράτασης τμηματικής για την Κατασκευή 15ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης.pdf 359k
331-2020 Έγκριση 4ης παράτασης εργασιών για το έργο Κατασκευή πρότυπου Βρεφονηπιακού Σταθμού στη ΖΕΠ.pdf 385k
332-2020 Έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας για Επισκευή συντήρηση σχολικών κτηρίων.pdf 243k
333-2020 Κατακύρωση οριστική για την Προμήθεια Πληροφοριακών πινακίδων τύπου 1.pdf 384k
334-2020 Έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.pdf 392k
335-2020 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης, όροι του έργου Υποδομές 2020-2021 ΔΕ Δημ. Υψηλάντη -ΕΔΔ.pdf 1,6MB
336-2020 Κατακύρωση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Κ. Ακρινής.pdf 295k
337-2020 Αποδοχή εν μέρει της αίτησης ALEXunder WEAR ΙΚΕ για διακανονισμό και μείωση ενοικίου κληρ.¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨.pdf 364k
338-2020 Αποδοχή της αίτησης ALEXunder WEAR ΙΚΕ για μείωση 40% ενοικίου κληρ.¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨.pdf 356k
339-2020 Αποζημίωση από προσκύρωση Αναστασίας, Αθανασίας & Αντωνίου Μαρκόπουλου.pdf 354k
340-2020 Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής στον Παπαθανασίου Β και Ρουνταρή Γ.pdf 353k
341-2020 Εξειδίκευση πίστωσης 200,00 ευρώ για προμήθεια κορνιζών.pdf 339k
342-2020 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης, όροι του έργου Υποδομές 2020-2021 ΔΕ Ελίμειας -ΕΔΔ.pdf 1,6MB
343-2020 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης, όροι του έργου Υποδομές 2020-2021 ΔΕ Κοζάνης-ΕΔΔ.pdf 1,6MB
344-2020 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης, όροι του έργου Υποδομές 2020-2021 ΔΕ Ελλησπόντου-ΕΔΔ.pdf 1,6MB
345-2020 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής παραλαβής για Αποκατάσταση παλιού Δημοτικού Σχολείου Καλαμιάς.pdf 420k
346-2020 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής παραλαβής για Κτίριο Πολλαπλών χρήσεων Νέας Νικόπολης.pdf 797k
347-2020 Τροποποίηση της 170-2020 ΑΟΕ για Υπηρεσίες φύλαξης αμαξοστασίου.pdf 22,4MB
348-2020 9η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.pdf 393k