Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2020

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
369-2020 Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών για Βελτίωση αρδευτικών μικρής κλίμακας.pdf 223k
370-2020 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής για Αποκατάσταση υποδομών στην Τ.Κ. Κάτω Κώμης.pdf 272k
371-2020 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για Αποκατάσταση οδού Χρώμιο - Ποντινή.pdf 231k
372-2020 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για Εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης θεομηνιών ΔΕ Κοζάνης.pdf 409k
373-2020 Έγκριση μελέτης και απευθείεας ανάθεση για τη Προμήθεια ειδών προστασίας για τον κορωνοϊό COVID-19.pdf 328k
374-2020 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για Προμήθεια γάλακτος.pdf 781k
375-2020 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού.pdf 968k
376-2020 Έγκριση μελέτης για Προμήθεια εξοπλισμού για άτομα οπτικής αναπηρίας στο Δημαρχείο και στην Κοινωφελή Επιχ..pdf 524k
377-2020 Έγκριση πρακτικού Δικαιολογητικών και Τεχνικών για την Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού.pdf 375k
378-2020 Έγκριση 3ης συνολικής παράτασης για την Διαμόρφωση εκθεσιακού χώρου κτιρίου Βιβλιοθήκης.pdf 243k
379-2020 Τροποποίηση της 410-2019 ΑΟΕ για Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού 2018 κληρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ στην Αιανή.pdf 1,3MB
380-2020 Αποδοχή αίτησης Τουρτούρα Αθανασίας για αποζημίωση από το Δήμο από φθορά από δένδρο.pdf 358k
381-2020 Αποδοχή δωρεάς από την ΚΕΔΕ (Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος).pdf 253k
382-2020 1η Έγκριση γενόμενων δαπανών κληρ. ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ.pdf 451k
383-2020 1η Έγκριση γενόμενων δαπανών κληρ. Ι.& Γ. ΜΙΚΡΟΥ.pdf 456k
384-2020 7η Διαγραφή και επαναβεβαίωση διαφόρων ποσών.pdf 526k
385-2020 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για Προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων οχημάτων.pdf 2,8MB
386-2020 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για Προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού.pdf 1,7MB
387-2020 Αποζημίωση από αναλογισμό Κασσιανής Μωραϊτη.pdf 456k
388-2020 Αποζημίωση από ρυμοτομία Καρδογιάννη Εμμανουήλ.pdf 458k