Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2020

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
021-2020 Εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση του Ιωαννίδη Ελευθερίου (Λάκκας εργατικό).pdf 220k
022-2020 Εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση του Ιωαννίδη Ελευθερίου (Μπαζότοπος Λευκοπηγή).pdf 219k
023-2020 Εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση του Καστανάρα Μιχάηλ (Λάκκας εργατικό).pdf 225k
024-2020 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Θεσσαλονίκη στις 17.01.2020.pdf 209k
025-2020 Εξειδίκευση πίστωσης για στεφάνια, catering κλπ.pdf 213k
026-2020 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων.pdf 257k
027-2020 2η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.pdf 382k
028-2020 Αποζημίωση από προσκύρωση Θεοδώρα, Αικατερίνη και Ελένη Στραβού.pdf 218k
029-2020 Έγκριση μελέτης για την Προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων.pdf 740k
030-2020 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής παραλαβής για Διαγραμμίσεις οδικού δικτύου 2015.pdf 229k
031-2020 Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έντεκα (11) έργων.pdf 265k
032-2020 Εξειδίκευση πίστωσης για Starting (Αντιπροσωπεία Γερμανών).pdf 222k
033-2020 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Σιδηρά Αναστασίου στην Αθήνα στις 06.02.2020.pdf 153k
034-2020 Κατάργηση της 11-2020 ΑΟΕ και κατακύρωση προσωρινή για την Προμήθεια τροφίμων για τους Παιδικούς Σταθμούς.pdf 297k
035-2020 Εξειδίκευση πίστωσης για catering στους συμμετέχοντες στις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.pdf 208k
036-2020 Έγκριση προϋπολογισμού 2020 ΟΑΠΝ.pdf 584k
037-2020 Έγκριση προϋπολογισμού 2020 Κοινωφελούς.pdf 439k
038-2020 Έγκριση εισηγητικής έκθεσης για τον προϋπολογισμό 2020 Κοινωφελούς.pdf 283k
039-2019 Έγκριση προϋπολογισμού 2020 ΚΔΒΚ.pdf 335k
040-2020 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Καστοριά στις 03.02.2020.pdf 210k