Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2020

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
389-2020 Έγκριση υποβολής πρότασης για Κτιριακές εγκαταστάσεις Δομών στήριξης ατόμων με νοητική υστέρηση -Κατάργηση της 389-2020 ΑΟΕ.pdf 240k
390-2020 Έγκριση υποβολής Προτάσεων στο ΕΑΠ 2012-2016 (Τοπικός Πόρος).pdf 442k
391-2020 Όροι για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Κ. Μαυροδενδρίου (Αλμασίδης Ιωάννης).pdf 544k
392-2020 Όροι για λατομείου αδρανών υλικών στην Κ. Αλωνακίων (Τεχνομπετόν ΑΕ).pdf 653k
393-2020 Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών για τη Bελτίωση χάραξης αγροτικής οδού Αγίας Παρασκευής – Καρυδίτσας.pdf 247k
394-2020 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής για Αποκατάσταση οδών Δήμου Κοζάνης.pdf 481k
395-2020 Κατακύρωση προσωρινή του έργου Ολοκλήρωση Πολιτιστικού Κέντρου Λευκόβρυσης ΕΔΔ.pdf 436k
396-2020 Έγκριση μελέτης για την Προμήθεια Λεωφορείου για άτομα με νοητική υστέρηση στη ΖΕΠ.pdf 384k
397-2020 Κατακύρωση οριστική για τις Δράσεις Βελτίωσης Προσβασιμότητας ΑμΕΑ.pdf 471k
398-2020 Έγκριση 3ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για την Επισκευή σκαλοστασίων και νεκροταφείου πόλης Κοζάνης.pdf 484k
399-2020 Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ για την Οικιστική αναβάθμιση Δ.Ε. Ελίμειας.pdf 507k
400-2020 Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ για την Συντήρηση και επισκευή στέγης Ειδικού Σχολείου.pdf 561k
401-2020 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης, όροι του έργου Υποδομές 2020-2021 ΔΕ Αιανής-ΕΔΔ.pdf 1,8MB
402-2020 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα στις 17.09.2020.pdf 456k
403-2020 Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών για Επισκευή σκαλοστασίων και νεκροταφείου πόλης Κοζάνης.pdf 351k
404-2020 Εξειδίκευση πίστωσης 400,00 ευρώ για catering στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογίας.pdf 212k
405-2020 Εξειδίκευση πίστωσης 400,00 ευρώ για αφίσες για τον Εμπορικό Σύλλογο Κοζάνης.pdf 213k
406-2020 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Καστοριά στις 25.09.2020.pdf 456k
407-2020 10η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.pdf 256k
408-2020 Οριστική κατακύρωση για τη Προμήθεια Τροφίμων για Παιδικούς Σταθμούς.pdf 287k