Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2020

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
489-2020 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευών οχημάτων.pdf 796k
490-2020 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για Προμήθεια εξοπλισμού Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών.pdf 581k
491-2020 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για Προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων.pdf 793k
492-2020 Έγκριση αποδοχής και συμμετοχής στο Πρόγραμμα για την Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Λευκόβρυσης.pdf 204k
493-2020 Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης με Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας (Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Λευκόβρυσης).pdf 512k
494-2020 Έγκριση μελέτης για την Προμήθεια της ενεργειακής αναβάθμισης στο κλειστό Λευκόβρυσης.pdf 847k
495-2020 Έγκριση μελέτης για την Προμήθεια μετρητικού εξοπλισμού στο κλειστό Λευκόβρυσης.pdf 325k
496-2020 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το 2021.pdf 542k
497-2020 Τέλος αυθαίρετης καλλιέργειας για το 2021.pdf 215k
498-2020 Δικαίωμα διάθεσης και μεταφοράς ύδατος με δημοτικά βυτιοφόρα αυτοκίνητα για το 2021.pdf 217k
499-2020 Δικαίωμα βοσκής για το 2021.pdf 214k
500-2020 Tέλος στάθμευσης στην Πλ. Συντάγματος για το 2021.pdf 213k
501-2020 Τέλη και δικαιώματα στα Κοιμητήρια Κοζάνης για το 2021.pdf 216k
502-2020 Τέλος χρήσης μηχανημάτων για καθαρισμό οικοπέδων για το 2021.pdf 213k
503-2020 Τέλη άρδευσης Αλωνακίων για το 2021.pdf 216k
504-2020 Τέλος διαφήμισης για το 2021.pdf 240k
505-2020 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων που προορίζονται για κατοικία ή άσκηση επαγγέλματος για το 2021.pdf 225k
506-2020 Τέλη στάσιμου, υπαίθριου εμπορίου και αγορών για το 2021.pdf 232k
507-2020 Συντελεστής ΤΑΠ για το 2021.pdf 214k
508-2020 Τέλος χρήσης πεζοδρομίου στις εισόδους & εξόδους των ιδιόκτητων αυτοκινήτων (γκαράζ) για το 2021.pdf 212k