Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2020

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
509-2020 Τέλος χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών & λοιπών κοινόχρηστων χώρων και του υπεδάφους αυτού για το 2021.pdf 283k
510-2020 Τέλος ελεγχόμενης στάθμευσης για το 2021.pdf 219k
511-2020 Τέλη Λαϊκών Αγορών για το 2021.pdf 232k
512-2020 Έγκριση παράτασης της Προγραμματικής σύμβασης με Γ.Γραμματεία Αθλητισμού για το χλοοτάπητα του ΔΑΚ.pdf 210k
513-20120 Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.pdf 1,8MB
514-2020 12η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.pdf 243k
515-2020 Έγκριση για πρόσληψη 8 φυλάκων μέσω του Προγράμματος ΟΑΕΔ μακροχρόνιων ανέργων 55-67 ετών.pdf 208k
516-2020 Εξειδίκευση πίστωσης 3000,00 ευρώ για προβολή μηνυμάτων και video για τον κορονοϊό.pdf 202k
517-2020 Εξειδίκευση πίστωσης 900,00 ευρώ για ενημερωτικά φυλλάδια μέσω ΔΕΥΑΚ για στήριξη τοπικής αγοράς.pdf 203k
518-2020 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για Προμήθεια ΜΑΠ 2021-2022.pdf 789k
519-2020 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για Ιατρού Παιδιάτρου για τους Παιδικούς Σταθμούς.pdf 655k
520-2020 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για Προμήθεια εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής.pdf 648k
521-2020 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για Μεταφορά νηπίων με ιδιωτικά αυτοκίνητα Δ.Χ.pdf 647k
522-2020 Αποδοχή δωρεάς οικοπέδου από τον Κερασιώτη Γεώργιο στην Λευκοπηγή.pdf 210k
523-2020 Αποδοχή δωρεάς από τα Ελληνικά Πετρέλαι (ΕΛ.ΠΕ).pdf 204k
524-2020 Μη άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.pdf 208k
525-2020 Έγκριση μελέτης για την Προμήθεια κάδων και χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων.pdf 678k
526-2020 Έγκριση μελέτης για την Προμήθεια για δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης.pdf 1MB
527-2020 Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για Προμήθεια κάδων και δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης.pdf 212k
528-2020 Έγκριση 2ης συνολικής παράτασης για την Νέα Πτέρυγα Γηροκομείου.pdf 233k