Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2020

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
549-2020 Κατακύρωση για φωτοβολταιϊκού στα Κοίλα στην SUN POWER 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.(1).pdf 238k
550-2020 Κατακύρωση για φωτοβολταιϊκού στα Κοίλα στην SUN POWER 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε..pdf 238k
551-2020 Κατακύρωση για φωτοβολταιϊκού στο Μαυροδένδρι στην SUN POWER 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε..pdf 238k
552-2020 Κατακύρωση για φωτοβολταιϊκού στο Μαυροδένδρι στην SUN POWER 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε..pdf 238k
553-2020 Κατακύρωση για φωτοβολταιϊκού στο Μαυροδένδρι στην SUN POWER 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε..pdf 238k
554-2020 Κατακύρωση για φωτοβολταιϊκού στο Μαυροδένδρι στην SUN POWER 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε..pdf 238k
555-2020 Κατακύρωση για φωτοβολταιϊκού στο Μαυροδένδρι στην SUN POWER 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε..pdf 239k
556-2020 Έγκριση μελέτης για την Προμήθεια Μουσικού Οργάνου ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης.pdf 283k
557-2020 Έγκριση μελέτης για την Προμήθεια οχημάτων ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης.pdf 296k
558-2020 Έγκριση μελέτης για την Αναβάθμιση Ηχητικού Φωτιστικού ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης.pdf 357k
559-2020 Έγκριση υποβολής πρότασης για Προμήθεια Εξοπλισμού του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ στο Επιχ. Πρόγρ. Δυτική Μακεδονία.pdf 218k
560-2020 Έγκριση τροποποίησης σύμβασης της Διαδικασίας αδειοδότησης Φωτοβολταϊκων Σταθμών.pdf 232k
561-2020 Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ για Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του 3ου Γυμνασίου Κοζάνης.pdf 267k
562-2020 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για Διαμόρφωση πεζοδρομίων ΤΚ Λευκόβρυσης, Πρωτοχωρίου, Καλαμιάς.pdf 294k
563-2020 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για Αντικατάσταση τάπητα στο ΔΑΚ.pdf 264k
564-2020 Έγκριση 3ου ΑΠΕ και 3ου ΠΚΤΜΝΕ για Bελτίωση χάραξης αγροτικής οδού Αγίας Παρασκευής – Καρυδίτσας.pdf 286k
565-2020 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για τη Κατασκευή μονώροφου κτιρίου -10ο Νηπιαγωγείο.pdf 305k
566-2020 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων.pdf 226k
567-2020 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για δύο (2) έργα.pdf 248k
568-2020 8η Διαγραφή και επαναβεβαίωση διαφόρων ποσών.pdf 329k