Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2020

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
569-2020 Έγκριση Πρακτικού Οικονομικών και προσωρινή κατακύρωση για Προμήθεια κάδων για το Πρόγραμμα βιοαποβλήτων.pdf 274k
570-2020 Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Αθλητισμού, την Περιφ. Δυτ. Μακεδονίας και το ΔΗΠΕΘΕ.pdf 333k
571-2020 Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης με Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας (Πιλοτικές Ψηφιακές Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης).pdf 310k
572-2020 Έγκριση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας για Επισκευή συντήρηση σχολικών κτηρίων.pdf 232k
573-2020 Έγκριση 3ης παράτασης εργασιών για την Βελτίωση & εκσυγχονισμό αντλιοστασίων άρδευσης & οικισμών.pdf 234k
574-2020 Αποζημίωση από αναλογισμό Ζιάμπρα Αθανασίου του Ιωάννη.pdf 221k
575-2020 Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 (Τοπικός Πόρος).pdf 1,2MB
576-2020 Κατακύρωση οριστική για την Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών.pdf 474k
577-2020 Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης με ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ (Κυκλική Διαχείριση Αστικών).pdf 305k
578-2020 Έγκριση παραλαβής φακέλου για το έργο «Κατασκευή Νέων Κερκίδων Γηπέδου Ποδοσφαίρου Κοζάνης.pdf 1,2MB
579-2020 Έγκριση μελέτης για Βελτίωση Πρόσβασης σε Υποδομές για Πρωτογενή τομέα.pdf 954k
580-2020 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης, όροι για Συντήρηση Δημοτικού Οδικού Δικτύου 2020-2021- ΕΔΔ.pdf 773k
581-2020 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής 3ου & 4ου Παραδοτέου για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.pdf 232k
582-2020 Κατακύρωση για λατομείο αδρανών υλικών στην Κ. Αλωνακίων (Τεχνομπετόν ΑΕ).pdf 263k
583-2020 Όροι για το ακίνητο στην Ειρήνης 1 (πρωην Γκραντ).pdf 285k
584-2020 Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 κληρ.¨ΚΑΙΤΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ¨.pdf 240k
585-2020 Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 κληρ.¨ΔΙΑΜΑΝΤΗ & ΡΗΓΟΥΛΑΣ ΒΑΝΤΗ¨.pdf 239k
586-2020 Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού 2019 κληρ. ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ.pdf 268k
587-2019 Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού 2019 κληρ. Ι. & Γ. ΜΙΚΡΟΥ.pdf 268k
588-2020 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευών οχημάτων.pdf 312k