Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2020

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
589-2020 Έγκριση προϋπολογισμού 2021 ΚΔΒΚ.pdf1.pdf 349k
590-2020 Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2020 ΟΑΠΝ.pdf 250k
591-2020 Κατάργηση της 570-2020 ΑΟΕ και Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Αθλητισμού, την Περιφ. Δυτ. Μακεδονίας και το ΔΗΠΕΘΕ.pdf 341k
592-2020 Έγκριση Πρακτικού Δικαιολογητικών & Τεχνικών για Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.pdf 244k
593-2020 Τροποποίηση της 414-2020 ΑΟΕ για τη Λειτουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Κοζάνης.pdf 222k
594-2020 Έγκριση Πρακτικού Δικαιολογητικών & Τεχνικών για Προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού.pdf 308k
595-2020 Έγκριση 8 πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για την Προγραμματική Σύμβαση.pdf 227k
596-2020 Απευθείας ανάθεση στην Δικηγόρο Μυτικάν Βενετία κληρ. Ι. & Γ. ΜΙΚΡΟΥ.pdf 220k
597-2020 Κατακύρωση οριστική για το έργο Υποδομές 2020-2021 ΔΕ Ελίμειας.pdf 236k
598-2020 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης, όροι για Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 2020-2021 - ΕΔΔ.pdf 764k
599-2020 Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών για την Αντιπλημμυρική προστασία Καραγιαννίων.pdf 225k
600-2020 Όροι για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Κ. Ακρινής (Μουρατίδης Κωνσταντίνος).pdf 284k
601-2020 Όροι για φωτοβολταιϊκού στα Αλωνάκια από ECOSOLAR M.I.K.E.pdf 344k
602-2020 Όροι για φωτοβολταιϊκού στα Σιδερά από MAXIMUS TERRA A.E.pdf 343k
603-2020 Όροι για φωτοβολταιϊκού στα Σιδερά από SMART ENERGY SOLUTIONS MIKE.pdf 340k
604-2020 Όροι για φωτοβολταιϊκού στα Σιδερά από MAXIMUS TERRA A.E.pdf 362k
605-2020 Όροι για φωτοβολταιϊκού στα Σιδερά από MAXIMUS TERRA A.E.pdf 360k
606-2020 Όροι για φωτοβολταιϊκού στα Σιδερά από MAXIMUS TERRA A.E.pdf 272k
607-2020 Όροι για φωτοβολταιϊκού στα Λιβερά από MAXIMUS TERRA A.E.pdf 360k
608-2020 Όροι για φωτοβολταιϊκού στα Λιβερά από MAXIMUS TERRA A.E.pdf 359k