Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2020

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
061-2020 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για τη Συντήρηση υποδομών Τ.Κ. Μηλιάς, Κερασιάς και Κτενίου.pdf 261k
062-2020 Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών για τη Διαμόρφωση πεζοδρομίων ΤΚ Λευκόβρυσης, Πρωτοχωρίου, Καλαμιάς.pdf 202k
063-2020 2η Διαγραφή και επαναβεβαίωση διαφόρων ποσών.pdf 248k
064-2020 Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 κληρ.¨ΔΙΑΜΑΝΤΗ & ΡΗΓΟΥΛΑΣ ΒΑΝΤΗ¨.pdf 156k
065-2020 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την Επισκευή ελαστικών επισώτρων.pdf 208k
066-2020 Μη άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.pdf 200k
067-2020 Μη έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για την Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Αιανής.pdf 404k
068-2020 Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών για τα Δύο βρεφικά τμήματα στο 4ο ΒΣΝ Δήμου Κοζάνης (Καρδιά).pdf 206k
069-2020 Άγονη η 2η δημοπρασία και Τερματισμός για την επαγγελματική χρήση στην Τ.Κ. Κοίλων (Σερετίδης Παντελεήμων).pdf 213k
070-2020 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για την Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων.pdf 326k
071-2020 Κατακύρωση οριστική για την Προμήθεια γραφικής ύλης.pdf 254k
072-2020 Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών για Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.pdf 210k
073-2020 Έγκριση Πιστοποιητικών Μητρώων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε). πέντε έργων.pdf 2,2MB
074-2020 Έγκριση Πιστοποιητικών Μητρώων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε). τριών έργων.pdf 1,5MB
075-2020 Έγκριση Πιστοποιητικών Μητρώων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε). επτά έργων.pdf 2,5MB
076-2020 Έγκριση Πιστοποιητικών Μητρώων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε). επτά έργων.pdf 2,9MB
077-2020 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης, όροι του έργου μέτρα ασφαλείας πρώην λατομικών χώρων - Συγκρότηση ΕΔΔ.pdf 716k
078-2020 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης, όροι του έργου Αδειοδότηση Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών - Συγκρότηση ΕΔΔ.pdf 726k
079-2020 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για τη Κατασκευή πρότυπου Βρεφονηπιακού Σταθμού στη ΖΕΠ.pdf 337k
080-2020 Εξειδίκευση πίστωσης για την επίσκεψη στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή.pdf 196k