Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2020

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
081-2020 Εξειδίκευση πίστωσης για το Δ΄ Συμπόσιο Λογοτεχνίας.pdf 197k
082-2020 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Σημανδράκου Ευαγγέλου στην Αθήνα στις 27.02.2020.pdf 197k
083-2020 3η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.pdf 249k
084-2020 Εισηγητική έκθεση δ΄τριμήνου 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.pdf 498k
085-2020 Σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2020 στους Προέδρους των Κοινοτήτων.pdf 258k
086-2020 Εξειδίκευση πίστωσης για τα γλυκά στο γραφείο Δημάρχου.pdf 208k
087-2020 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα στις 06.03.2020.pdf 212k
088-2020 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Κυριακίδη Κωνσταντίνου στο Αμύνταιο στις 06.03.2020.pdf 211k
089-2020 Έγκριση για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για το 2020.pdf 237k
090-2020 Εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση του Γρηγοριάδη Ιωάννη πρώην Αντιδημάρχου στις 06.04.2020.pdf 221k
091-2020 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την Προμήθεια και Επισκευή ελαστικών επισώτρων.pdf 222k
092-2020 Όροι για το πανηγύρι Δρεπάνου ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ 2020.pdf 275k
093-2020 Έγκριση δικαιολογητικών και τεχνικών για την Προμήθεια ΜΑΠ.pdf 279k
094-2020 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για την Προμήθεια υλικών & εξοπλισμού παιδικών χαρών(1).pdf 324k
095-2020 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για τον Καθαρισμό οικοπέδων & χώρων απόθεσης αδρανών υλικών ΔΕ Κοζάνης.pdf 934k
096-2020 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για τη Μίσθωση μηχανημάτων.pdf 891k
097-2020 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για τη Μίσθωση μηχανημάτων ΔΕ Κοζάνης.pdf 856k
098-2020 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για τη Προμήθεια κάδων απορριμμάτων.pdf 919k
099-2020 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για τις Υπηρεσίες φύλαξης αμαξοστασίου.pdf 1,2MB
100-2020 Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2020 ΟΑΠΝ.pdf 269k