Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
001-2021 Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής 2021 ΔΕΥΑΚ.pdf 531k
002-2021 Έγκριση υποβολής Πρότασης για Κατασκευή Νέων Κερκίδων Γηπέδου Ποδοσφαίρου Κοζάνης.pdf 202k
003-2021 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για Ιατρού Παιδιάτρου για τους Παιδικούς Σταθμούς.pdf 236k
004-2021 Έγκριση Πρακτικού Δικαιολογητικών & Τεχνικών για Μεταφορά νηπίων με ιδιωτικά αυτοκίνητα Δ.Χ.pdf 234k
005-2021 Κατακύρωση οριστική για Σίτιση μαθητών.pdf 263k
006-2021 Αποδοχή δωρεάς για χρήση 2 σχολικών λεωφορείων έως 31.12.2021.pdf 215k
007-2021 Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης.pdf 211k
008-2021 Κατακύρωση οριστική για Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευών οχημάτων.pdf 280k
009-2021 Έγκριση Πρακτικού καθορισμού τιμών για την Προμήθεια κάδων και δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης.pdf 245k
010-2021 Κατακύρωση οριστική για Προμήθεια μεταλλικού οικίσκου για τις ανάγκες της καθαριότητας.pdf 258k
011-2021 Έγκριση Πρακτικού Δικαιολογητικών & Τεχνικών για την Προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων.pdf 430k
012-2021 Έγκριση 4 πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για την Προγραμματική Σύμβαση.pdf 208k
013-2021 Κατακύρωση οριστική για το έργο Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών οικισμών ΔΕ Αιανής.pdf 226k
014-2021 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για Ανταποδοτικά έργα από Α.Π.Ε. στην Τ.Κ. Πολυμύλου.pdf 264k
015-2021 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για Διαμόρφωση εκθεσιακού χώρου κτιρίου Βιβλιοθήκης.pdf 246k
016-2021 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για Επισκευή συντήρηση σχολικών κτηρίων.pdf 263k
017-2021 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για Βελτίωση Αρδευτικού Κρόκου.pdf 244k
018-2021 Έγκριση 5ης παράτασης εργασιών για την Αναπλάσεις φύτευσης υπαίθριων δημοτικών χώρων Μαυροδενδρίου.pdf 222k
019-2021 Έγκριση 3ης παράτασης εργασιών για Ολοκλήρωση υποδομών νέου οικισμού Ποντοκώμης.pdf 213k
020-2021 Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών για Βελτίωση αρδευτικών μικρής κλίμακας.pdf 211k