Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2021

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
211-2021 Μη Άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής ΝΤΕΛΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.pdf 226k
212-2021 Μη Άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ.pdf 226k
213-2021 Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2021 ΟΑΠΝ.pdf 263k
214-2021 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για Εργασίες Διαγραμμίσεων.pdf 270k
215-2021 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης, όροι για Εξοπλισμό στίβου ΔΑΚ Κοζάνης.pdf 731k
216-2021 Μη Έγκριση μελέτης για την Διαχείριση του προγράμματος αδέποτων ζώων συντροφιάς.pdf 1,9MB
217-2021 Τροποποίηση της 509-2020 ΑΟΕ για το Τέλος χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών & λοιπών κοινόχρηστων χώρων και του υπεδάφους αυτού για το 2021.pdf 288k
218-2021 Κατάργηση της 114-2020 ΑΟΕ και έγκριση μελέτης για την Ολοκληρωμένη παρέμβαση ψηφιακών υπηρεσιών Πρόνοιας.pdf 1,1MB
219-2021 Κατάργηση της 113-2020 ΑΟΕ και έγκριση μελέτης για την Ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα αιτημάτων του πολίτη.pdf 809k
220-2021 Κατάργηση της 115-2020 ΑΟΕ και έγκριση μελέτης για την Ψηφιοποίηση και αρχειοθέτηση Πολεοδομίας.pdf 1,3MB
221-2021 4η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.pdf 272k
222-2021 Εισηγητική έκθεση α΄ τριμήνου 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.pdf 682k
223-2021 Σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2021 στους Προέδρους των Κοινοτήτων.pdf 260k
224-2021 Κατακύρωση για την περισυλλογή εγκαταλλελειμένων οχημάτων του Δήμου.pdf 247k
225-2021 Κατακύρωση για φωτοβολταϊκού στο Μαυροδένδρι από ΓΑΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.pdf 253k
226-2021 Κατακύρωση για φωτοβολταϊκού στο Μαυροδένδρι από ΓΑΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.pdf 254k
227-2021 Κατακύρωση για φωτοβολταϊκού στο Μαυροδένδρι από SUN POWER 2 M.I.K.E.pdf 256k
228-2021 Κατακύρωση για φωτοβολταϊκού στο Μαυροδένδρι από SOLAR POWER M.I.K.E.pdf 256k
229-2021 Κατακύρωση για φωτοβολταϊκού στο Μαυροδένδρι από SUN POWER 1 M.I.K.E.pdf 255k
230-2021 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την Προμήθεια εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής.pdf 232k