Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2021

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
231-2021 4η Διαγραφή και επαναβεβαίωση διαφόρων ποσών.pdf 282k
232-2021 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για Προμήθεια εξοπλισμού για την προσαρμογή των Παιδικών Βρεφικών Σταθμών.pdf 354k
233-2021 Έγκριση Οικονομικών και προσωρινή κατακύρωση για Προμήθεια εξοπλισμού Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών.pdf 330k
234-2021 Κατακύρωση οριστική για Προμήθεια κάδων για το Πρόγραμμα βιοαποβλήτων (ομάδα Β).pdf 306k
235-2021 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα στις 08.04.2021.pdf 221k
236-2021 Έγκριση τρόπου εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για Προμήθεια εξοπλισμού.pdf 744k
237-2021 Έγκριση υποβολής Πρότασης για Δημιουργία νέων κοιμητηριακών υποδομών στο Δήμο Κοζάνης.pdf 218k
238-2021 Έγκριση μελέτης για Δράσεις δημοσιότητας για μοντέλο επιχειρηματικότητας στο Δήμο.pdf 358k
239-2021 Έγκριση μελέτης για Δράσεις παρακολούθησης, ελέγχου έγκαιρης προειδοποίησης.pdf 496k
240-2021 Έγκριση μελέτης για Εξειδικευμένες δράσεις για μοντέλο επιχειρηματικότητας στο Δήμο.pdf 865k
241-2021 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης, όροι ΕΔΔ της Ανάπλαση πλατείας Νικολάου Γιολδάση Δήμου Κοζάνης 2.pdf 629k
242-2021 Κατακύρωση προσωρινή για Συντήρηση Κοιμητηρίων και λοιπών υποδομών Ακρινής.pdf 238k
243-2021 Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών για Συντήρηση κτιρίου Τεχνικών υπηρεσιών.pdf 255k
244-2021 Έγκριση Πρακτικού Δικαιολογητικών & Τεχνικών για Προμήθεια υπόγειων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων στην Δ.Κ. Κρόκου.pdf 302k
245-2021 Κατακύρωση προσωρινή για Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Π.Σ Ν. Καρδιάς.pdf 242k
246-2021 Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών για Διαμόρφωση περιοχής γηπέδου Πρωτοχωρίου.pdf 230k
247-2021 Έγκριση 3ης συνολικής παράτασης για την Νέα Πτέρυγα Γηροκομείου.pdf 243k
248-2021 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την Προμήθεια 13 Φωτοβολταϊκών του Δήμου Κοζάνης.pdf 258k
249-2021 Έγκριση 3ης παράτασης εργασιών για το έργο Βελτίωση Αρδευτικού Κρόκου.pdf 229k
250-2021 Κατακύρωση προσωρινή για Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Π.Σ Κοζάνης.pdf 242k