Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2021

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
271-2021 Εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση των α) Γρηγοριάδη Ιωάννη & β) Τασοπούλου Ελένη πρώην Αντιδημάρχων στις 18.05.2021.pdf 262k
272-2021 Έγκριση 4ης παράτασης σύμβασης για την Μελέτη τεχνικού έργου τούνελ στον Σιδηροδρομικό Σταθμό.pdf 237k
273-2021 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής για την Βελτίωση χάραξης αγροτικής οδού Αγίας Παρασκευής – Καρυδίτσας.pdf 273k
274-2021 Κατακύρωση οριστική για Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 2020-2021.pdf 240k
275-2021 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για Προμήθεια γραφικής ύλης.pdf 10,1MB
276-2021 Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2021 ΔΗΠΕΘΕ.pdf 259k
277-2021 Έγκριση Οικονομικών και προσωρινή κατακύρωση για Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.pdf 382k
278-2021 Κατακύρωση προσωρινή για Αναβάθμιση πρασίνου – αναδασώσεις σε οικισμούς του Δήμου.pdf 242k
279-2021 Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης με ΟΑΠΝ (Μεταλλικού Οργανισμού Κολυμβητηρίου).pdf 285k
280-2021 Έγκριση 2ου ΑΠΕ για Διαμόρφωση εκθεσιακού χώρου κτιρίου Βιβλιοθήκης.pdf 243k
281-2021 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΕ για την Προσθήκη 7 αιθουσών στο 13ο Δ.Σ. Κοζάνης.pdf 311k
282-2021 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΕ για την Βελτίωση αρδευτικών υποδομών μικρής κλίμακας.pdf 290k
283-2021 Αποδοχή ένστασης για Ανάπλαση πλατείας 25ης Μαρτίου (Αλώνια) Δήμου Κοζάνης.pdf 388k
284-2021 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής για την Συντήρηση πεζοδρομίων και πλατειών Τ.Κ. Κοίλων & Χαραυγής.pdf 254k
285-2021 Έγκριση Οικονομικών και προσωρινή κατακύρωση για Μελέτης για Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κοζάνης.pdf 234k
286-2021 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης, όροι για Ολοκλήρωση ανάπλασης Δημοτικού Κήπου Κοζάνης- ΕΔΔ.pdf 758k
287-2021 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για τρία (3) έργα.pdf 251k
288-2021 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα στις 11.05.2021.pdf 220k
289-2021 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Κυριακίδη Κωνσταντίνου στην Αθήνα στις 13.05.2021.pdf 220k
290-2021 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για Ασφάλειες 2021-2022.pdf 596k