Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2021

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
392-2021 Έγκριση για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού (δίμηνα) για το 2021.pdf 235k
393-2021 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Βασιλακόπουλου Βασιλείου στην Αθήνα στις 01.07.2021.pdf 207k
394-2021 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής για Βελτίωση προσβασιμότητας οδών εκτός σχεδίου πόλης Κοζάνης.pdf 231k
395-2021 Έγκριση για πρόσληψη τακτικού προσωπικού για το 2022.pdf 248k
396-2021 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για την Συντήρηση αρδευτικών δικτύων πρασίνου ΔΕ Κοζάνης.pdf 875k
397-2021 Έγκριση Απολογισμού και προέλεγχος Ισολογισμού 2020 Δήμου Κοζάνης.pdf 369k
398-2021 Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2019 ΟΑΠΝ.pdf 599k
399-2021 Έγκριση οικονομικού ισολογισμού 2019 ΟΑΠΝ.pdf 919k
400-2021 Κατακύρωση οριστική για Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Π.Σ Κοζάνης.pdf 240k
401-2021 Κατακύρωση οριστική για Αναβάθμιση πρασίνου – αναδασώσεις σε οικισμούς του Δήμου.pdf 240k
402-2021 Κατακύρωση οριστική για την Προμήθεια υπόγειων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων στην Δ.Κ. Κρόκου.pdf 293k
403-2021 Κατακύρωση οριστική για Προμήθεια εξοπλισμού για την προσαρμογή των Παιδικών Βρεφικών Σταθμών.pdf 300k
404-2021 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για Εξοπλισμό στίβου ΔΑΚ Κοζάνης.pdf 300k
405-2021 Έγκριση Πρακτικού Δικαιολογητικών & Τεχνικών για Εργασίες Αποχιονισμού και Θεομηνιών ΔΕ Κοζάνης.pdf 261k
406-2021 Κατακύρωση προσωρινή για Κατασκευή ραμπών για εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε Σχολικές μονάδες.pdf 244k
407-2021 Έγκριση Πρακτικού Δικαιολογητικών & Τεχνικών για Προμήθεια μηχανημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού.pdf 297k
408-2021 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για Προμήθεια εξοπλισμού.pdf 294k
409-2021 Έγκριση Πρακτικού Δικαιολογητικών & Τεχνικών για Προμήθεια Λεωφορείου ΑΜεΑ.pdf 280k
410-2021 Κατακύρωση προσωρινή της Ανάπλαση πλατείας Νικολάου Γιολδάση Δήμου Κοζάνης 2.pdf 300k
411-2021 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής για Ανακατασκευή - προσθήκη Πίλλαρ Ελλησπόντου.pdf 255k