Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2021

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
492-2021 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Κ. Ροδιανής.pdf 260k
493-2021 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Κ. Αυγής.pdf 261k
494-2021 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Κ. Λιβερών.pdf 261k
495-2021 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Κ. Αμυγδαλιάς.pdf 267k
496-2021 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Κ. Άνω Κώμης.pdf 291k
497-2021 Κατακύρωση οριστική για Ολοκλήρωση ανάπλασης Δημοτικού Κήπου Κοζάνης.pdf 236k
498-2021 Κατακύρωση προσωρινή για Αποκατάσταση μεταλλικού οργανισμού Κολυμβητηρίου.pdf 243k
499-2021 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα στις 03.09.2021.pdf 215k
500-2021 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης, όροι ΕΔΔ για Ανάπλαση Λόγιου Πάρκου Δήμου Κοζάνης.pdf 926k
501-2021 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για την Προμήθεια (ΜΙΝΙ BUS) χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.pdf 897k
502-2021 Οριστική κατακύρωση για Προμήθεια μηχανημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού.pdf 317k
503-2021 Εξειδίκευση πίστωσης 3710 ευρώ για αγορά βιβλίων από τις Εκδόσιες Παρέμβαση.pdf 214k
504-2021 7η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.pdf 388k
505-2021 Έγκριση 3ης παράτασης εργασιών για μνημείο Εθνικής Αντίστασης στα Νταμάρια Κοζάνης.pdf 236k
506-2021 Όροι στην Κ. Σκήτης στην Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ (ΑΣΚΙΟ ΙΙΙ, αιολικά).pdf 383k
507-2021 Όροι στην Κ. Σκήτης στην Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ (ΑΣΚΙΟ ΙΙ, αιολικά).pdf 399k
508-2021 Κατακύρωση οριστική για Κατασκευή ραμπών για εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε Σχολικές μονάδες.pdf 245k
509-2021 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για τη Μίσθωση και αποκομιδή απορριμματοκιβωτίων (press container).pdf 850k
510-2021 Έγκριση για πρόσληψη 6 ανέργων μέσω του Προγράμματος ΟΑΕΔ μακροχρόνιων ανέργων 55-67 ετών.pdf 229k
511-2021 Εξειδίκευση πίστωσης 1500 ευρώ για 109 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης από τον τουρκικό ζυγό.pdf 240k