Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2021

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
572-2021 Κατακύρωση προσωρινή για Αναβάθμιση υποδομών γηπέδου ΕΠΣ.pdf 232k
573-2021 Άγονη η δημοπρασία και νέοι όροι για Κέντρο περιβαλλοντικής ενημέρωσης λίμνης Πολυφύτου στην Αιανή.pdf 857k
574-2021 Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών για τη Συμφωνία - Πλαίσιο για Τοπογραφικές Εργασίες Δήμου Κοζάνης.pdf 215k
575-2021 Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών για το έργο Κατασκευή μνημείου στην Παύλου Χαρίση στην Κοζάνη.pdf 216k
576-2021 Έγκριση 5ης παράτασης εργασιών για το έργο Βελτίωση Αρδευτικού Κρόκου.pdf 226k
577-2021 Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών για Συντήρηση – επισκευή Δημοτικών κτιρίων.pdf 209k
578-2021 Τροποποίηση της 122-2020 ΑΟΕ και Συγκρότηση Ε.Π.Φ. εδάφους για Ολοκλήρωση υποδομών νέου οικισμού Ποντοκώμης.pdf 213k
579-2021 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για 9,11,14,15,17 Επισκευή και συντήρηση οχημάτων & μηχανημάτων έργου.pdf 218k
580-2021 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για 2,3,5,16 Επισκευή και συντήρηση οχημάτων & μηχανημάτων έργου.pdf 223k
581-2021 Αποζημίωση από προσκύρωση Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος του Θεοδώρου.pdf 211k
582-2021 Εξειδίκευση πίστωσης 1000 ευρώ για το Χαμόγελο του Παιδιού.pdf 237k
583-2021 Εξειδίκευση πίστωσης 49600 ευρώ για Φεστιβάλ Κρόκου & Δράσεις Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας.pdf 202k
584-2021 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΕ για μνημείο Εθνικής Αντίστασης στα Νταμάρια Κοζάνης.pdf 318k
585-2021 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΕ για Αποκατατάσταση οδού Χρώμιο - Ποντινή.pdf 287k
586-2021 Έγκριση 3ου ΑΠΕ και του 3ου ΠΚΤΜΕ για Προσθήκη τεσσάρων (4) αιθουσών στο 18ο Δημοτικό Σχολείο.pdf 332k
587-2021 Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών για την Μελέτη για ανέγερση κτιρίων, & κλειστών γυμναστηρίων (ΦΑΣΗ Β).pdf 215k
588-2021 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για την Σίτιση Καλλιτεχνικού Γυμνασίου.pdf 845k
589-2021 Έγκριση μελέτης για Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό φωτισμό ΟΚΕ προτεραιότητας Α.pdf 1,5MB
590-2021 Έγκριση υποβολής πρότασης για Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό φωτισμό ΟΚΕ προτεραιότητας Α.pdf 217k
591-2021 Έγκριση μελέτης για Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό φωτισμό ΟΚΕ προτεραιότητας Β.pdf 1,5MB